Ogłoszenie Wojewody Małopolskiego z dnia 15.11.2023 roku w sprawie zawiadomienia dotycząego zamiaru wszczęcia postępowania zmierzającego do...
Informacja Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 13.11.2023 roku w sprawie wydania decyzji dotyczącej stwierdzenia wygaśnięcie punktu...
Zwiadomienie Burmistrza Miasta Trzebini z dnia 15.11.2023 roku w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla...
Zarządzenie numer 0050.571.2023 Burmistrza Miasta Trzebini z dnia 02.11.2023 roku w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do...
Zarządzenie numer 0050.570.2023 Burmistrza Miasta Trzebini z dnia 02.11.2023 r. w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do...
Ogłoszenie Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Krakowie z dnia 23.10.2023 roku w sprawie II przetarg ustny nieograniczony...
Ogłoszenie Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Krakowie z dnia 23.10.2023 roku w sprawie I przetarg ustny nieograniczony...
Ogłoszenie Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Krakowie z dnia 23.10.2023 roku w sprawie II publiczny przetarg ustny I...
Ogłoszenie Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Krakowie z dnia 23.10.2023 roku w sprawie II publiczny przetarg ustny...
Na podstawie artykułu 30 ustęp 2 punkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dziennik Ustaw z 2023 roku,...
Na podstawie artykułu 30 ustęp 2 punkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dziennik Ustaw z 2023 roku,...
Zarządzenie Nr 0050.550.2023 Burmistrza Miasta Trzebini z dnia 25.10.2023 w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w...
Obwieszczenie Wojewody Małopolskiego z dnia 24.10.2023 roku w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie...
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Chrzanowa z dnia 20.10.2023 roku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji...
Obwieszczenie Starosty Olkuskiego z dnia 23.10.2023 roku w sprawie wydania decyzji o odmowie udzielenia zezwolenia na realizację inwestycji drogowej...
Zarządzenie numer 0050.552.2023 Burmistrza Miasta Trzebini z dnia 25.10.2023 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do...
Na podstawie artykułu 30 ustęp 2 punkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dziennik Ustaw z 2023 roku pozycja...
Zawiadomienie Wojewody Małopolskiego z dnia 12.10.2023 roku w sprawie ustalenia lokalizacji linii kolejowej dla inwestycji pn.: "Przebudowa i...
Na podstawie artykułu 30 ustępu 2 punktu 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dziennik Ustaw z 2023 roku,...
Zawiadomienie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 28.09.2023 roku w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego dla Gminy...