Zarządzenie Nr 0050.35.2021 Burmistrza Miasta Trzebini z dnia 3.02.2021 w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w...
Ogłoszenie Nr 10 Dyrektora Oddziału Regionalnego w Krakowie Agencji Mienia Wojskowego w sprawie podania do publicznej wiadomości, że ogłasza II...
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Krakowie podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości rolnej wchodzącej w skład Zasobu...
Burmistrz Miasta Trzebini ogłasza: I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej przy ulicy Szymborskiej w...
Burmistrz Miasta Trzebini ogłasza: I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej przy ulicy Marszałka...
Zarządzenie numer 0050.34.2021 Burmistrza Miasta Trzebini z dnia 03.02.2021 roku w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do...
Zarządzenie numer 0050.24.2021 Burmistrza Miasta Trzebini z dnia 27.01.2021 roku w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do...
Zarządzenie Nr 0050.26.2021 Burmistrza Miasta Trzebini z dnia 27.01.2021 roku w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania...
Ogłoszenie Starosty Chrzanowskiego z dnia 29 stycznia 2021 roku w sprawie wykazu nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do dzierżawy...
Zarządzenie Numer 0050.25.2021 Burmistrza Miasta Trzebini z dnia 27.01.2021 roku w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do...
Zarządzenie 0050.23.2021 Burmistrza Miasta Trzebini z dnia 27.01.2021 roku w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia w...
Zarządzenie 0050.22.2021 Burmistrza Miasta Trzebini z dnia 27.01.2021 roku w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia w...
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Chrzanowa w sprawie realizacji przedsięwzięcia pn. "Przebudowa, rozbudowa i budowa nowych odcinków ulic: Wodzińska w...
Informacja do publicznej wiadomości Wojewody Małopolskiego o wydaniu decyzji na wniosek inwestora PKP Polskich Linii Kolejowych S.A., ul. Targowa...
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Chrzanowa o wydaniu decyzji GK-II.6220.22.2020 o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn....
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Chrzanowa o wydaniu decyzji GKD-II.6220.14.2020 zmieniająca decyzję GKiOŚ-ROŚ.6226.32.2017 o środowiskowych...
Obwieszczenie Marszałka Województwa Małopolskiego z dnia 19 stycznia 2021 roku o sporządzeniu projektu uchwały Sejmiku Województwa Małopolskiego w...
Zarządzenie numer 0050.460.2020 Burmistrza Miasta Trzebini dnia 30.12.2020 roku w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do...
Zarządzenie numer 0050.459.2020.Burmistrza Miasta Trzebini z dnia 30.12.2020 roku w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do...