Na podstawie art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2020.256 ze zmianami) oraz art. 9ac ust. 1a...
Zobacz treść obwieszczenia GKD-II.6220.22.2020 z dnia 30.12.2020 r. - plik .pdf niedostępny cyfrowo
Zobacz treść obwieszczenia GKD-II.6220.14.2020 z dnia 30.12.2020 r. - plik .pdf niedostępny cyfrowo
Komputer dla dziecka z rodziny rolniczej - informacja Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w sprawie dofinansowania kwotą 1500 zł...
Obwieszczenie Wojewody Małopolskiego w sprawie udzielenia pozwolenia na budowę inwestycji pn.: "Budowa rurociągu produktowego Boronów - Trzebinia"...
Zarządzenie Nr 0050.444.2020 Burmistrza Miasta Trzebini z dnia 16.12.2020 roku w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania...
Zawiadomienie Wojewody Małopolskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o udzieleniu pozwolenia na budowę inwestycji pn. "Budowa...
Zarządzenie numer 0050.438.2020 Burmistrza Miasta Trzebini z dnia 16.12.2020 r. w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do...
Zarządzenie numer 0050.427.2020 Burmistrza Miasta Trzebini z dnia 9.12.2020 roku. w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do...
Ogłoszenie Starosty Chrzanowskiego z dnia 30 listopada 2020 roku w sprawie zawiadomienia o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji w...
Obwieszczenie Wojewody Małopolskiego o wszczęciu postępowania administracyjnegow sprawie udzielenia pozwolenia na budowę inwestycji pn.: Budowa,...
Obwieszczenie Wojewody Małopolskiego o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn. "Modernizacja linii...
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia kolejnego okresu obowiązywania pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do urządzeń...
Zarządzenie Nr 0050.410.2020Burmistrza Miasta Trzebiniz dnia 2.12.2020 r. w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w...
Ogłoszenie Starosty Chrzanowskiego AGN.6845.1.14.2020 z dnia 19 listopada 2020 roku w sprawie wykazu nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do...
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie Nr OO.4220.5.28.TŚ z dnia 26.11.2020 r. w sprawie przedsięwzięcia p.n....
Zarządzenie numer 0050.400.2020 Burmistrza Miasta Trzebini z dnia 25.11.2020 roku. w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do...
Zarządzenie numer 0050.398.2020 Burmistrza Miasta Trzebini z dnia 25.11.2020 roku w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do...
Zarządzenie numer 0050.397.2020 Burmistrza Miasta Trzebini z dnia 25.11.2020 roku w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do...
Zarządzenie numer 0050.396.2020 Burmistrza Miasta Trzebini z dnia 25.11.2020 roku w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do...