Obwieszczenie Burmistrza Miasta Chrzanowa o wystąpieniu do Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Krakowie o wydanie opinii co do potrzeby...
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustalenlu lokalizacji inwestycjf celu publicznego dla lnwestycji pn.:...
Wojewoda Małopolski informuje w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na zamierzenia budowlanego pn: Budowa, rozbudowa, przebudowa oraz remont...
Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie o wszczęciu postępowania na wniosek Stalexport Autostrada Małopolska S.A. o...
Zarządzenie 0050.312.2020 Burmistrza Miasta Trzebini z dnia 16.09.2020 w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży. Na...
Zarządzenie 0050.302.2020 Burmistrza Miasta Trzebini z dnia 09.09.2020 r. w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do...
Informacja o wydaniu decyzji Dyrektora Zarządu Zlewni w Krakowie PGW Wody Polskie znak KR.ZUZ.2.4210.431.2020.EP z dnia 9.09.2020 r. - pdf.
Obwieszczenie Ministra Rozwoju DLI-II.7621.4.2020.PMJ6 z dnia 7.09.2020 r. - pdf.
Budowa, rozbudowa, przebudowa oraz remont linii kolejowej nr 93 wraz z infrastrukturą kolejową na odcinku nr I od km 1,242 do km 2,240, na odcinku...
 Zarządzenie Nr 0050.300.2020Burmistrza Miasta Trzebiniz dnia 02.09.2020 r. w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do...
Ogłoszenie Burmistrza Miasta Trzebini z dnia 02.09.2020 r. Burmistrz Miasta Trzebini ogłaszaI przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż...
Obwieszczenie WI-IV.746.1.40.2020 o zmianie wniosku - dokument pdf.
Zarządzenie Nr 0050.294.2020 Burmistrza Miasta Trzebini z dnia 26.08.2020 r. w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do...
Zarządzenie 0050.293.2020 Burmistrza Miasta Trzebini z dnia 26.08.2020 r. w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia w...
Zarządzenie 0050.283.2020 Burmistrza Miasta Trzebini z dnia 19.08.2020 r. w sprawie; ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w...
ZARZĄDZENIE Nr 0050.290.2020 Burmistrza Miasta Trzebini z dnia 26.08.2020 w sprawie: ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola...
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 713 ) oraz art. 13 ust. 1, art. 28,...