Zarządzenie numer 0050.121.2022 Burmistrza Miasta Trzebini z dnia 30.03.2022 roku w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do...
Na podstawie artykułu 17 ustęp 4 ustawy z dnia 10 maja 1990 roku – Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach...
Na podstawie artykułu 30 ustęp 2 punkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dziennik Ustaw z 2022 roku, pozycja...
Na podstawie artykułu 30 ustęp 2 punkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dziennik Ustaw z 2022 roku pozycja...
Na podstawie artykułu 30 ustępu 2 punktu 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dziennik Ustaw z 2022 roku,...
Zobacz zamieszczoną w Biuletynie Informacji Publicznej treść obwieszczenia z dnia 17.03.2022 r. w sprawie zawiadomienia o odstąpieniu od...
Zarządzenie numer 0050.98.2022 Burmistrza Miasta Trzebini z dnia 16.03.2022 roku w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do...
Zarządzenie Numer 0050.84.2022 Burmistrza Miasta Trzebini z dnia 09.03.2022 roku w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do...
Zarządzenie numer 0050.83.2022 Burmistrza Miasta Trzebini z dnia 09.03.2022 roku w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do...
Ogłoszenie Burmistrza Miasta Trzebini z dnia 09.03.2022 roku. Burmistrz Miasta Trzebini ogłasza: I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż...
Ogłoszenie Burmistrza Miasta Trzebini z dnia 09.03.2022 roku Burmistrz Miasta Trzebini ogłasza: I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż...
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Chrzanowa z dnia 28.02.2022 r. w sprawie zawiadomienia dotyczącego przedłużeniu do 28 kwietnia 2022 r. postępowania...
Ogłoszenie Burmistrza Miasta Trzebinia z dnia 02.03.2022 o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu...
Zarządzenie numer 0050.73.2022 Burmistrza Miasta Trzebini z dnia 02.03.2022 roku w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do...
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Chrzanowa z dnia 22.02.2022 r. w sprawie zawiadomienia strony postępowania dotyczącego wydana decyzji o...
Ogłoszenie Starosty Chrzanowskiego z dnia 21.02.2022 r. w sprawie zawiadomienia o zamiarze wszczęcia postępowania dotyczącego ograniczenia w drodze...
Zarządzenie numer 0050.63.2022 Burmistrza Miasta Trzebini z dnia 23.02.2022 roku w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do...
Zarządzenie Nr 0050.60.2022 Burmistrza Miasta Trzebini z dnia 23.02.2022 w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w...
Zarządzenie numer 0050.61.2022 Burmistrza Miasta Trzebini z dnia 23.02.2022 roku w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do...
Ogłoszenie Burmistrza Miasta Trzebini z dnia 23.02.2022 roku. Burmistrz Miasta Trzebini ogłasza: I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż...