Pismo Wojewody Małopolskiego WB-I.6333.42.2020 z dnia 9.03.2020 r.   Szanowni Państwo, przekazujemy zaktualizowany 11.03.2020 r. komunikat...
W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo przypominamy wszystkim Rolnikom, że większość spraw związanych z ubieganiem się o dopłaty i dotacje, a także z...
OBWIESZCZENIE Państwowego Gospodarstwa Wody Polskie o wszczęciu postępowaniaGL.ZUZ.2.421.956.2019.AK/RKW-2020-1780 z dnia 28.02.2020 r.
OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA TRZEBINI z dnia 04.03.2020r. BURMISTRZ MIASTA TRZEBINI ogłasza Pkt I I przetarg ustny nieograniczony na...
ZARZĄDZENIE Nr 0050.83.2020 Burmistrza Miasta Trzebini z dnia 09.03.2020   w sprawie: ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły...
Obwieszczenie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Katowicach WOOŚ.420.119.2019.AS5.37
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) oraz...
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) i art....
Wojewoda Małopolski zawiadamia strony postępowania o wydaniu decyzji Nr 12/L/2020 (znak sprawy: WI-IV.746.1.100.2019) z 19 lutego 2020 r. o...
Zarządzenie nr 0050.37.2020 Burmistrza Miasta Trzebini  z dnia 05.02.2020 r. w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do...
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa oddział terenowy w Krakowie podaje do publicznej wiadomości, że ogłasza wykaz na dzierżawę nieruchomości...
BURMISTRZ MIASTA TRZEBINI ogłasza Pkt I I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej działki położonej w obrębie Siersza przy ul....
Obwieszczenie informujace strony postępowania o przedłużeniu terminu wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn....
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach WOOŚ.420.119.2019.AS5.29 z 22 stycznia 2020 r. informujące strony postępowania...
INFORMACJA           Na podstawie artykułu 43 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu...
Rozporządzenie Wojewody Małopolskiego z dnia 20 stycznia 2020 r. w sprawie wprowadzenia zakazu w przewozie towarów niebezpiecznych i ruchu pojazdów...