Ogłoszenie Burmistrza Miasta Trzebini z dnia 23.02.2022 roku. Burmistrz Miasta Trzebini ogłasza: I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż...
Ogłoszenie Burmistrza Miasta Trzebini z dnia 16.02.2022 roku. Burmistrz Miasta Trzebini ogłasza: I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż...
Zarządzenie numer 0050.54.2022 Burmistrza Miasta Trzebini z dnia 16.02.2022 roku w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do...
Zarządzenie Nr 0050.57.2022 Burmistrza Miasta Trzebini z dnia 18.02.2022 r. w sprawie: ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły...
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Chrzanowa z dnia 11.02.2022 r. w sprawie zawiadomienia dotyczącego wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach...
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Chrzanowa z dnia 11.02.2022 r. w sprawie zawiadomienia dotyczącego postępowania wydania decyzji o środowiskowych...
Zarządzenie numer 0050.44.2022 Burmistrza Miasta Trzebini z dnia 09.02.2022 roku w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do...
Ogłoszenie Starosty Chrzanowskiego z dnia 7 lutego 2022 r. o wydaniu postanowienia orzekającej o sprostowaniu oczywistej omytki pisarskiej w...
Ogłoszenie Burmistrza Miasta Trzebini z dnia 02.02.2022 roku Burmistrz Miasta Trzebini ogłasza: I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż...
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Chrzanowa z dnia 26 stycznia 2022r.  dot. wydania zawiadomienia o przedłużeniu postępowania administracyjnego w...
Na podstawie artykułu 30 ustępu 2 punktu 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dziennik Ustaw z 2021 roku,...
Na podstawie artykułu 30 ustępu 2 punktu 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dziennik Ustaw z 2021 roku,...
Na podstawie artykułu 30 ustęp 2 punkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dziennik Ustaw z 2021 roku,...
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie zawiadamiają o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na...
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Krakowie ogłasza III publiczny przetarg ustny II nieograniczony na dzierżawe nieruchomości...
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Krakowie działając na podstawie przepisów art. 46 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 10 lutego 2017 r....
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Chrzanowa z dnia 03 stycznia 2022 r. w sprawie przedłużenia postępowania w sprawie wydania decyzji o srodowiskowych...
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Chrzanowa z dnia 03 stycznia 2022 r. w sprawie przedłużenia postępowania w sprawie wydania decyzji o srodowiskowych...
Zarządzenie numer 0050.395.2021 Burmistrza Miasta Trzebini z dnia 29.12.2021 roku w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości (lokalu) przeznaczonej...
Zarządzenie Numer 0050.396.2021 Burmistrza Miasta Trzebini z dnia 29.12.2021 roku w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do...