Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Krakowie ogłasza II przetarg ustny nieograniczony (licytację) na sprzedaż nieruchomości...
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Krakowie ogłasza IV przetarg ustny nieograniczony (licytację) na sprzedaż nieruchomości...
Zarządzenie numer 0050.613A.2022 Burmistrza Miasta Trzebini z dnia 28.12.2022 roku w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do...
Zarządzenie nr 0050.613.2022 Burmistrza Miasta Trzebini z dnia 28.12.2022 roku w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania...
W dniach od 28 grudnia 2022 r. do 18 stycznia 2023 r. przeprowadzone zostaną konsultacje projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego...
Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz.U. z 2022 r., poz. 2000 ze zm.) w...
Na podstawie artykułu 30 ustępu 2 punktu 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dziennik Ustaw z 2022 roku,...
W dniu 06.12.2022 r. w siedzibie Urzędu Miasta w Trzebini przy ul. Narutowicza 10 odbył się I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż...
W dniu 06.12.2022 roku w siedzibie Urzędu Miasta w Trzebini przy ul. Narutowicza 10 odbył się I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż...
Trzebinia, 07.12.2022 r. Informacja Burmistrza Miasta Trzebinia W dniu 28.11.2022 roku w siedzibie Urzędu Miasta w Trzebini przy ulicy Narutowicza...
Ogłoszenie starosty chrzanowskiego z dnia 02 grudnia 2022 r. o wydaniu decyzji orzekającej o ograniczeniu sposobu korzystania z nieruchomości o...
Zarządzenie numer 0050.556.2022 Burmistrza Miasta Trzebini z dnia 30.11.2022 r. w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do...
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Krakowie ogłasza I przetarg ustny nieograniczony (licytację) na sprzedaż nieruchomości...
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Krakowie ogłasza I przetarg ustny nieograniczony (licytację) na sprzedaż nieruchomości...
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Krakowie ogłasza III przetarg ustny nieograniczony (licytację) na sprzedaż nieruchomości...
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Krakowie ogłasza IV przetarg ustny nieograniczony licytację na sprzedaż nieruchomości...
Zarządzenie numer 0050.529.2022 Burmistrza Miasta Trzebini z dnia 23.11.2022 roku w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do...
Obwieszczenie Starosty Chrzanowskiego z dnia 20 października 2022 r. w sprawie zawiadamia o wydaniu decyzji nr 5/2022 z dnia 20 października 2022 r....
Zarządzenie Numer 0050.531.2022 Burmistrza Miasta Trzebini z dnia 23.11.2022 roku w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do...
Zarządzenie numer 0050.530.2022 Burmistrza Miasta Trzebini z dnia 23.11.2022 roku w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do...