Zawiadomienie Wojewody Małopolskiego z dnia 14.05.2024 roku w sprawie o ustalenia odszkodowania za szkody powstałe z tytułu ograniczenia w sposobie...
Zawiadomienie Wojewody Małopolskiego z dnia 15.05.2024 roku w sprawie o ustalenia odszkodowania za szkody powstałe z tytułu ograniczenia w sposobie...
Zawiadomienie Wojewody Małopolskiego z dnia 15.05.2024 roku w sprawie o ustalenia odszkodowania za szkody powstałe z tytułu ograniczenia w sposobie...
Zawiadomienie Wojewody Małopolskiego z dnia 15.05.2024 roku w sprawie o ustalenia odszkodowania za szkody powstałe z tytułu ograniczenia w sposobie...
Zawiadomienie Wojewody Małopolskiego z dnia 15.05.2024 roku w sprawie o ustalenia odszkodowania za szkody powstałe z tytułu ograniczenia w sposobie...
Zawiadomienie Wojewody Małopolskiego z dnia 14.05.2024 roku w sprawie o ustalenia odszkodowania za szkody powstałe z tytułu ograniczenia w sposobie...
Zawiadomienie Wojewody Małopolskiego z dnia 14.05.2024 roku w sprawie o ustalenia odszkodowania za szkody powstałe z tytułu ograniczenia w sposobie...
Zawiadomienie Wojewody Małopolskiego z dnia 14.05.2024 roku w sprawie o ustalenia odszkodowania za szkody powstałe z tytułu ograniczenia w sposobie...
Zawiadomienie Wojewody Małopolskiego z dnia 14.05.2024 roku w sprawie o ustalenia odszkodowania za szkody powstałe z tytułu ograniczenia w sposobie...
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Chrzanowa z dnia 09.05.2024 r. w sprawie wystapienia do RDOŚ w Krakowie w celu przeprowadzenia oceny oddziaływania...
Zawiadomienie Wojewody Małopolskiego z dnia 07.05.2024 r. Wojewoda Małopolski orzeka o ustaleniu odszkodowania - działka ewidencyjna nr 540/23,...
Zawiadomienie Wojewody Małopolskiego z dnia 07.05.2024 r. Wojewoda Małopolski orzeka o ustaleniu odszkodowania - działka ewidencyjna nr 192/5, obręb...
Zawiadomienie Burmistrza Miasta Trzebini z dnia 09.05.2024 r. w sprawie: wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla...
Zawiadomienie Burmistrza Miasta Trzebini z dnia 09.05.2024 r. sprawie: wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla...
Zawiadomienie Burmistrza Miasta Trzebini z dnia 09.05.2024 r. w sprawie budowy sieci elektroenergetycznej na częściach działek nr 711, 555/28,...
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Trzebini z dnia 07.05.2024 r. w sprawie budowy sieci gazowej średniego ciśnienia DN 40 wraz z budową przyłącza gazu...
Szanowni Państwo! W połowie maja rozpoczniemy decydujący etap 7. edycji Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego, czyli głosowanie w ramach,...
Zarządzenie numer 0050.221.2024 Burmistrza Miasta Trzebini z dnia 30.04.2024 roku, w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do...
Zawiadomienie Wojewody Małopolskiego z dnia 26.04.2024 r. Wojewoda Małopolski orzeka o ustaleniu odszkodowania - działka ewidencyjna nr 192/1, obręb...