Zawiadomienie Starosty Chrzanowskiego z dnia 26.07.2021 roku o wydaniu decyzji z dnia 27.07.2021 roku w przedmiocie zobowiązania do udostępnienia...
Zawiadomienie i Decyzja w sprawie środowiskowych uwarunkowaniań dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa rurociągu produktowego o średnicy nominalnej DN250...
Zarządzenie Nr 0050.243.2021 Burmistrza Miasta Trzebini z dnia 18.08.2021 w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w...
OGŁOSZENIE Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań w 2021 r. W celu zapewnienia mieszkańcom możliwości wywiązania się z obowiązku...
Na podstawie artykułu 30 ustępu 2 punktu 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dziennik Ustaw z 2021 roku,...
Na podstawie artykułu 30 ustęp 2 punkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dziennik Ustaw z 2021 roku,...
Na podstawie artykułu 30 ustępu 2 punktu 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dziennik Ustaw z 2021 roku,...
Na podstawie artykułu 30 ustępu 2 punktu 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dziennik Ustaw z 2021 roku,...
Zawiadomienie Starosty Chrzanowskiego z dnia 26.07.2021 roku o wydaniu decyzji z dnia 27.07.2021 roku w przedmiocie zobowiązania do udostępnienia...
Dnia 29.07.2021, na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 6 ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r....
Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska z dnia 22.07.2021 roku o wyznaczeniu, ze względu na skomplikopwany charakter, nowego terminu...
Zawiadomienie Starosty Chrzanowskiego z dnia 26.07.2021 roku w sprawie wydania decyzji w przedmiocie zobowiązania do udostępnienia nieruchomości o...
Ogłoszenie Starosty Chrzanowskiego z dnia 16 lipca 2021 roku w sprawie wykazu nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do dzierżawy...
Zarządzenie numer 0050.208.2021 Burmistrza Miasta Trzebini z dnia 14.07.2021 roku w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do...
Zarządzenie numer 0050.211.2021 Burmistrza Miasta Trzebini z dnia 14.07.2021 roku w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do...
Wojewoda Małopolski zawiadamia, że na wniosek inwestora – Zarządu Województwa Małopolskiego, w dniu 29 czerwca 2021 r. została wydana decyzja...
Ogłoszenie Burmistrza Miasta Trzebini o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu...
Informacja Burmistrza Miasta Trzebini. W dniu 22.06.2021 roku w siedzibie Urzędu Miasta w Trzebini przy ulicy Narutowicza 10 odbył się I przetarg...
Informacja Burmistrza Miasta Trzebini. W dniu 22.06.2021 roku w siedzibie Urzędu Miasta w Trzebini przy ulicy Narutowicza 10 odbył się I przetarg...
Informacja Burmistrza Miasta Trzebini. W dniu 22.06.2021 roku w siedzibie Urzędu Miasta w Trzebini przy ulicy Narutowicza 10 odbył się I przetarg...