ZARZĄDZENIE Nr 0050.230.2019 BURMISTRZA MIASTA TRZEBINI Z DNIA 10.07.2019 r.   w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości...
Obwieszczenie Starosty Chrzanowskiego z dnia 3 lipca 2019 r., znak: AGN.6740.2.2.2019.PF16 o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji...
Burmistrz Miasta Trzebini ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż samochodu osobowego marki Citroen C5   zdjęcie nr 1 zdjecie nr...
OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Piły Kościeleckiej wraz z częścią obszaru...
OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu po południowej stronie ul. Tuwima w...
KOWR ot. Kraków - ogłoszenie nieruchomości wielofunkcyjnej niezabudowanej przeznaczonej do sprzedaży
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 506) i art. 35 ust. 1,...
Zarządzenie Nr 0050.172.2019 Burmistrza Miasta Trzebini z dnia 23.05.2019 r. w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do...
        OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA TRZEBINI z dnia 23.05.2019 r. BURMISTRZ MIASTA TRZEBINI...
Obwieszczenie Starosty Chrzanowskiego z dnia 22 maja 2019 r., znak: AGN.6740.2.2.2019.PF16 o wszczęciu postępowania administracyjnego
Ogłoszenia Burmistrza Miasta Trzebini z dnia 27.05.2019 r. dot. sprzedaży samochodu służbowego Citroen C5   zdjęcie nr 1 zdjecie nr...
ZARZĄDZENIE NR 0050.173.2019 BURMISTRZA MIASTA TRZEBINI Z DNIA 23.05.2019 r.   w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do...
Obwieszczenie Starosty Chrzanowskiego z dnia 17 maja 2019 r., znak: AGN.6740.2.1.2019.PF16 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.
Zarządzenie Nr 0050.164.2019 Burmistrza Miasta Trzebini z dnia 16.05.2019 r.   w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych...
Zarządzenie Nr 0050.165.2019 Burmistrza Miasta Trzebini z dnia 16.05.2019 r.   w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej...
Zarządzenie Nr 0050.166.2019 Burmistrza Miasta Trzebini z dnia 16.05.2019 r.   w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości...
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2019r. poz. 506) i art. 35 ust. 1, 2...
KOWR ot. Kraków - ogłoszenie nieruchomości wielofunkcyjnej niezabudowanej przeznaczonej do sprzedaży
Zły stan jakości powietrza w Małopolsce był główną przyczyną podjęcia przez Województwo Małopolskie ambitnych działań regulacyjnych w celu...
OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA TRZEBINI z dnia 25 kwietnia 2019 r.   Burmistrz Miasta Trzebini ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na...