Informacja Burmistrza Miasta Trzebini. W dniu 22.06.2021 roku w siedzibie Urzędu Miasta w Trzebini przy ulicy Narutowicza 10 odbył się I przetarg...
Ogłoszenie Starosty Chrzanowskiego z dnia 28 czerwca 2021 r. w sprawie zawiadmienia o wydaniu decyzji z dnia 18 czerwca 2021 r., w przedmiocie...
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie w sprawie wydania opinii przez Państwowego-Powiatowego Inspektora Sanitarnego w...
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia...
Obwieszczenie Wojewody Małopolskiego o wydaniu 30 czerwca 2021 r. postanowienia Nr 13/2021 znak: WIXI.7840.1.88.2020.PZ – którym z urzędu prostuje...
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Trzebini w sprawie zawiadomienia o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko i...
Zarządzenie nr 0050.183.2021 Burmistrza Miasta Trzebini z dnia 23.06.2021 roku w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania...
Zarządzenie numer 0050.179.2021 Burmistrza Miasta Trzebini z dnia 23.06.2021 roku w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do...
Obwieszczenie Wojewody Małopolskiego w sprawie zezwolenia realizacji inwestycjl drogowej pn.: Rozbudowa autostrady A4 na odcinku województwa...
Zarządzenie Nr 0050.168.2021 Burmistrza Miasta Trzebini z dnia 09.06.2021 roku w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania...
Ogłoszenie Burmistrza Miasta Trzebini z dnia 10.06.2021 r o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania...
Ogłoszenie Starosty Chrzanowskiego z dn. 09.06.2021 r., ws. wszczęcia postępowania dot. zobowiązania włąścieli neiruchomosci o nieuregulowanym...
Ogłoszenie Starosty Chrzanowskiego z dnia 7 czerwca 2021 roku, znak sprawy: AGN.6821.3.108.2020.PKK22, AGN.6821.3.114.2020.PKK22. o wydaniu decyzji...
Ogłoszenie Starosty Chrzanowskiego z dnia 09.06.2021 roku, znak AGN.6821.3.109.2020.PKK22 - link do BIP
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie z dnia 18 maja 2021 r. w sprawie wydania opinii dotyczącej oceny oddziaływania na...
Zarządzenie numer 0050.165.2021 Burmistrza Miasta Trzebini z dnia 02.06.2021 roku w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do...
Burmistrz Miasta Trzebini ogłasza: I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej działki położonej w rejonie Osiedla Na Skale w...
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie z dnia 26 maja 2021 roku o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o...
Ogłoszenie Starosty Chrzanowskiego z dnia 02.06.2021 roku w sprawie wykazu nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do sprzedaży...
Rozporządzenie Wojewody Małopolskiego z dnia 25 maja 2021 r. uchylające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia na terenie województwa...