Starosta Chrzanowski wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania...
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa dróg...
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie zawiadamiają o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na...
Ogłoszenie z dnia 15 lutego 2021 - Starosta Chrzanowski wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej zawiadamia w sprawie wydania decyzji w...
Ogłoszenie z dnia 15 lutego 2021 - Starosta Chrzanowski wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej zawiadamia w sprawie wydania decyzji w...
Zarządzenie Nr 0050.35.2021 Burmistrza Miasta Trzebini z dnia 3.02.2021 w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w...
Ogłoszenie Nr 10 Dyrektora Oddziału Regionalnego w Krakowie Agencji Mienia Wojskowego w sprawie podania do publicznej wiadomości, że ogłasza II...
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Krakowie podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości rolnej wchodzącej w skład Zasobu...
Burmistrz Miasta Trzebini ogłasza: I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej przy ulicy Szymborskiej w...
Burmistrz Miasta Trzebini ogłasza: I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej przy ulicy Marszałka...
Zarządzenie numer 0050.34.2021 Burmistrza Miasta Trzebini z dnia 03.02.2021 roku w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do...
Zarządzenie numer 0050.24.2021 Burmistrza Miasta Trzebini z dnia 27.01.2021 roku w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do...
Zarządzenie Nr 0050.26.2021 Burmistrza Miasta Trzebini z dnia 27.01.2021 roku w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania...
Ogłoszenie Starosty Chrzanowskiego z dnia 29 stycznia 2021 roku w sprawie wykazu nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do dzierżawy...
Zarządzenie Numer 0050.25.2021 Burmistrza Miasta Trzebini z dnia 27.01.2021 roku w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do...
Zarządzenie 0050.23.2021 Burmistrza Miasta Trzebini z dnia 27.01.2021 roku w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia w...
Zarządzenie 0050.22.2021 Burmistrza Miasta Trzebini z dnia 27.01.2021 roku w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia w...
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Chrzanowa w sprawie realizacji przedsięwzięcia pn. "Przebudowa, rozbudowa i budowa nowych odcinków ulic: Wodzińska w...
Informacja do publicznej wiadomości Wojewody Małopolskiego o wydaniu decyzji na wniosek inwestora PKP Polskich Linii Kolejowych S.A., ul. Targowa...