w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży. Na podstawie artykułu 30 ustęp 2 punkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o...
Zarządzenie Nr 0050.108.2021 Burmistrza Miasta Trzebini z dnia 07.04.2021r. w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w...
Tekst projektu miejscowego planu dla obszaru Piły Kościeleckiej wraz z oczęścią obszaru Młoszowej - [pdf.] Rysunek projektu miejscowego planu dla...
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Chrzanowa zawiadamiające strony postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji...
Informacja Burmistrza Miasta Trzebini z dnia 31 marca 2021 roku. W dniu 23 marca 2021 roku w siedzibie Urzędu Miasta w Trzebini przy ulicy...
Zarządzenie numer 0050.150.2021 Burmistrza Miasta Trzebini z dnia 31.03.2021 roku. w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do...
Informacja Burmistrza Miasta Trzebini z dnia 31 marca 2021 roku. W dniu 23 marca 2021 roku w siedzibie Urzędu Miasta w Trzebini przy ulicy...
Zawiadomienie o rozpoczęciu robót budowlanych i terminie komisyjnego opisania stanu zagospodarowania nieruchomości w celu realizacji inwestycji pn....
Zarządzenie Nr 0050.89.2021 Burmistrza Miasta Trzebini z dnia 24.03.2021 roku w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w...
Zarządzenie numer 0050.88.2021 Burmistrza Miasta Trzebini z dnia 24.03.2021 roku w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do...
Ogłoszenie Starosty Chrzanowskiego z dnia 17.03.2021 o wydaniu decyzji orzekającej o zobowiązania do udostępniania nieruchomości o nieuregulowanym...
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Krakowie ogłasza I publiczny przetarg ustny ograniczony na dzierżawę nieruchomości rolnej,...
Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 11.03.2021 r. w sprawie o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn....
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Krakowie ogłasza I publiczny przetarg ustny ograniczony na dzierżawę nieruchomości rolnej,...
Zarządzenie numer 0050.72.2021 Burmistrza Miasta Trzebini z dnia 10.03.2021 roku w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do...
Zarządzenie numer 0050.71.2021 Burmistrza Miasta Trzebini z dnia 10.03.2021 roku w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do...
Zarządzenie Nr 0050.75.2021 Burmistrza Miasta Trzebini z dnia 15.03.2021 w sprawie: ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej...
Informacja Wojewody Małopolskiego o wydaniu w dniu 29 grudnia 2020 roku decyzji nr 2/BK/2020 o pozwoleniu na zamierzenia budowlanego pn. Budowa,...
Informacja Wojewody Małopolskiego o wydaniu w dniu 05 lutego 2021 roku decyzji nr 5/BZ/2021 o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu...