Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) i art....
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) oraz...
Wojewoda Małopolski zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na wejście na teren nieruchomości w...
W związku z z ogłoszeniem Burmistrza Miasta Trzebini z dnia 2 sierpnia 2019 r. w sprawie przetargu, zaplanowanego w dniu 2.09.2019 r., Urząd Miasta...
Pkt I II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej w obrębie Lgota przy ul. Ogrodowej w Lgocie, stanowiącej...
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie z dnia 27 sierpnia 2019 r., znak OO.4200.5.2017.TŚ, w sprawie podania do...
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z dnia 23 sierpnia 2019, znak WOOŚ.420.119.2019.AS5.3, w sprawie poinformowania...
ZARZĄDZENIE NR 0050.270.2019 BURMISTRZA MIASTA TRZEBINI Z DNIA 21.08.2019 r.   w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do...
Zarządzenie Nr 0050.264.2019 Burmistrza Miasta Trzebini z dnia 14.08.2019 r.   w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości...
Zarządzenie Nr 0050.263.2019 Burmistrza Miasta Trzebini z dnia 14.08.2019   w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych...
ZARZĄDZENIE Nr 0050.257.2019 BURMISTRZA MIASTA TRZEBINI Z DNIA 07.08.2019 r.   w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do...
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie GL.ZUZ.2.421.316.2019.MW/8685. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego
Informacja Burmistrza Miasta Trzebini o zamiarze udostępnienia kanału technologicznego. W ramach zadania inwestycyjnego mającego na celu przebudowę...
OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA TRZEBINI z dnia 31.07.2019 r. BURMISTRZ MIASTA TRZEBINI ogłasza   I przetarg ustny nieograniczony na...
OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA TRZEBINI z dnia 31.07.2019 r. BURMISTRZ MIASTA TRZEBINI ogłasza Pkt I   I przetarg ustny nieograniczony...
Zarządzenie Nr 0050.251.2019 Burmistrza Miasta Trzebini z dnia 31.07.2019 r.   w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości...
Zarządzenie nr 0050.250.2019 Burmistrza Miasta Trzebini z dnia 31.07.2019r.   w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do...
O G Ł O S Z E N I EBurmistrza Miasta Trzebiniz dnia 2 sierpnia 2019 r.   Burmistrz Miasta Trzebini ogłasza przetarg ustny nieograniczony na...
Pismo dot. informacji Dyrektora RZGW w Krakowie PGW Wody Polskie o wszczęciu postępowania ws. wydania pozwoleń wodnoprawnych w ramach zadań...
ZARZĄDZENIE NR 0050.241.2019 BURMISTRZA MIASTA TRZEBINI Z DNIA 24.07.2019 r.   w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do...