Zarządzenie numer 0050.24.2021 Burmistrza Miasta Trzebini z dnia 27.01.2021 roku w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do...
Zarządzenie Nr 0050.26.2021 Burmistrza Miasta Trzebini z dnia 27.01.2021 roku w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania...
Ogłoszenie Starosty Chrzanowskiego z dnia 29 stycznia 2021 roku w sprawie wykazu nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do dzierżawy...
Zarządzenie Numer 0050.25.2021 Burmistrza Miasta Trzebini z dnia 27.01.2021 roku w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do...
Zarządzenie 0050.23.2021 Burmistrza Miasta Trzebini z dnia 27.01.2021 roku w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia w...
Zarządzenie 0050.22.2021 Burmistrza Miasta Trzebini z dnia 27.01.2021 roku w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia w...
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Chrzanowa w sprawie realizacji przedsięwzięcia pn. "Przebudowa, rozbudowa i budowa nowych odcinków ulic: Wodzińska w...
Informacja do publicznej wiadomości Wojewody Małopolskiego o wydaniu decyzji na wniosek inwestora PKP Polskich Linii Kolejowych S.A., ul. Targowa...
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Chrzanowa o wydaniu decyzji GK-II.6220.22.2020 o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn....
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Chrzanowa o wydaniu decyzji GKD-II.6220.14.2020 zmieniająca decyzję GKiOŚ-ROŚ.6226.32.2017 o środowiskowych...
Obwieszczenie Marszałka Województwa Małopolskiego z dnia 19 stycznia 2021 roku o sporządzeniu projektu uchwały Sejmiku Województwa Małopolskiego w...
Zarządzenie numer 0050.460.2020 Burmistrza Miasta Trzebini dnia 30.12.2020 roku w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do...
Zarządzenie numer 0050.459.2020.Burmistrza Miasta Trzebini z dnia 30.12.2020 roku w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do...
Na podstawie art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2020.256 ze zmianami) oraz art. 9ac ust. 1a...
Zobacz treść obwieszczenia GKD-II.6220.22.2020 z dnia 30.12.2020 r. - plik .pdf niedostępny cyfrowo
Zobacz treść obwieszczenia GKD-II.6220.14.2020 z dnia 30.12.2020 r. - plik .pdf niedostępny cyfrowo
Komputer dla dziecka z rodziny rolniczej - informacja Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w sprawie dofinansowania kwotą 1500 zł...
Obwieszczenie Wojewody Małopolskiego w sprawie udzielenia pozwolenia na budowę inwestycji pn.: "Budowa rurociągu produktowego Boronów - Trzebinia"...
Zarządzenie Nr 0050.444.2020 Burmistrza Miasta Trzebini z dnia 16.12.2020 roku w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania...