ZARZĄDZENIE NR 0050.241.2020 BURMISTRZA MIASTA TRZEBINI Z DNIA 8.07.2020 r.   w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do...
Zarządzenie 0050.240.2020 Burmistrza Miasta Trzebini z dnia 08.07.2020 r. w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia...
Zarządzenie Nr 0050.239.2020 Burmistrza Miasta Trzebini z dnia 08.07.2020 r. w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do...
Wojewoda Małopolski zawiadamia, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne o ustalenie lokalizacji strategicznej inwestycji w sektorze...
ZARZĄDZENIE NR 0050.226.2020 BURMISTRZA MIASTA TRZEBINI Z DNIA 1.07.2020 r.  w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do...
Zarządzenie Nr 0050.225.2020 Burmistrza Miasta Trzebini z dnia 01.07.2020 r. w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do...
ZARZĄDZENIE NR 0050.208.2020 BURMISTRZA MIASTA TRZEBINI Z DNIA 24.06.2020 r.   w sprawie; ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do...
ZARZĄDZENIE NR 0050.207.2020 BURMISTRZA MIASTA TRZEBINI Z DNIA 24.06.2020 r. w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania...
Zarządzenie Nr 0050.211.2020 Burmistrza Miasta Trzebini z dnia 24.06.2020 r. w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do...
Zarządzenie Nr 0050.210.2020 Burmistrza Miasta Trzebini z dnia 24.06.2020 r. w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do...
Zarządzenie Nr 0050.209.2020 Burmistrza Miasta Trzebini z dnia 24.06.2020 r. w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do...
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania Nr GL.ZUZ.2.4210.209m.2020.AK/RKW-2020-4180 z dnia 9.06.2020 r. Wody Polskie
Obwieszczenie o zakończeniu postępowania Nr GL.ZUZ.2.4210.209m.2020.AK/RKW-2020-4183 z dnia 12.06.2020 r. Wody Polskie
Chrzanów,18 czerwca 2020 r.GKD-II.6220.14.2020            O B W I E S Z C Z E N I EBurmistrza Miasta...
OBWIESZCZENIE Państwowego Gospodarstwa Wody Polskie o wszczęciu postępowania GL.ZUZ.2.4210.48.2020.MS/RKW-2020-4112 z dnia 8.06.2020 r.
Chrzanów, 10 czerwca 2020 r.GKD-II.6220.14.2020 O B W I E S Z C Z E N I EBurmistrza Miasta Chrzanowa Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca...
OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA TRZEBINI z dnia  3 czerwca 2020 r. Burmistrz Miasta Trzebini o g ł a s z a pierwszy przetarg ustny...
Zawiadomienie DOOŚ-WDŚ-ZIL.420.23.2020.KM.5 Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 01.06.2020 r. (plik pdf.)  
ZARZĄDZENIE Nr 0050.186.2020 Burmistrza Miasta Trzebini   z dnia 03.06.2020 r.   w sprawie: ogłoszenia konkursu na stanowisko...
Zaproszenie na SPOTKANIE KONSULTACYJNE w sprawie informacji o założeniach projektu pn.: „Utworzenie ścieżki edukacyjnej w miejscowości tematycznej...