Ogłoszenie Burmistrza Miasta Trzebini z dnia 23.11.2022 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały w sprawie...
Zarządzenie numer 0050.528.2022 Burmistrza Miasta Trzebini z dnia 22 listopada 2022 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących...
Ogłoszenie Starosty Chrzanowskiego z dnia 16.11.2022 r. w sprawie wydania decyzji w przedmiocie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o...
Zarządzenie Nr 0050.517.2022 Burmistrza Miasta Trzebini z dnia 16.11.2022 w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w...
Zarządzenie numer 0050.518.2022 Burmistrza Miasta Trzebini z dnia 16.11.2022 roku w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do...
Obwieszczenie Sądu Rejonowego Wydziału V Ksiąg Wieczystych w Chrzanowie z dnia 04-11-2022 r. w sprawie o założenie nowej księgi wieczystej dla...
Burmistrz Miasta Trzebini Jarosław Okoczuk zaprasza Szanownych Mieszkańców Sołectwa Młoszowa na Zebranie Wiejskie. Zebranie odbędzie się 9...
Zarządzenie nr 0050.483.2022 Burmistrza Miasta Trzebini z dnia 02.11.2022 roku w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania...
Zarządzenie numer 0050.484.2022 Burmistrza Miasta Trzebini z dnia 02.11.2022 roku w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do...
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Krakowie w dniu 18.10.2022 r. podaje do publicznej widomości wykaz nieruchomości przejętej do...
Zarządzenie Numer 0050.469.2022 Burmistrza Miasta Trzebini z dnia 26.10.2022 w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży...
Małopolski Urząd Wojewodzki w Krakowie informuje o ograniczeniu w działalności punktów paszportowych (WO-III.6250.1.71.2022) - link do BIP
Ogłoszenie Starosty Chrzanowskiego z dnia 21.10.2022 r. w sprawie wydania decyzji w przedmiocie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o...
Obwieszczenie Wojewody Małopolskiego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn. "Budowa odcinków sieci...
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Krakowie w dniu 14.10.2022 r. podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przejętej do...
Burmistrz Miasta Trzebini ogłasza: I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej działki położonej przy ulicy Spokojnej w Trzebini –...
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Krakowie w dniu 14.10.2022 r. podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przejętej do...
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Krakowie w dniu 06.10.2022 r. ogłasza III przetarg ustny nieograniczony (licytację) na...
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Krakowie podaje informację z dnia 10.10.2022 r. w sprawie wykazu nieruchomości przejętej do...
Burmistrz Miasta Trzebini ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na oddanie w dzierżawę na okres 3 lat budynku dawnej hydroforni o powierzchni...