ZARZĄDZENIE Nr 0050.186.2020 Burmistrza Miasta Trzebini   z dnia 03.06.2020 r.   w sprawie: ogłoszenia konkursu na stanowisko...
Zaproszenie na SPOTKANIE KONSULTACYJNE w sprawie informacji o założeniach projektu pn.: „Utworzenie ścieżki edukacyjnej w miejscowości tematycznej...
w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r....
w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę.   Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca...
Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021
Ministerstwo Edukacji Narodowej opracowało harmonogram rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021, w tym terminy postępowania...
Ministerstwo Edukacji Narodowej przygotowało rozporządzenie dotyczące zasad przeprowadzania egzaminów zewnętrznych w 2020 r.
Ministerstwo Edukacji Narodowej przygotowało rozporządzenie dotyczące zasad przeprowadzania egzaminów zewnętrznych w 2020 roku. Harmonogram...
Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru połączenia drogowego terenu inwestycyjnego...
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U z 2020 r., poz. 713), art. 13 ust. 1 i art. 35...
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 713) i art. 35 ust. 1, 2...
 ZARZĄDZENIE NR 0050.148.2020 BURMISTRZA MIASTA TRZEBINI Z DNIA 30.04.2020   w sprawie; ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych...
 ZARZĄDZENIE NR 0050.149.2020 BURMISTRZA MIASTA TRZEBINI Z DNIA 30.04.2020   w sprawie; ogłoszenia wykazu nieruchomości...
ZARZĄDZENIE NR 0050.142.2020 BURMISTRZA MIASTA TRZEBINI Z DNIA 29.04.2020 r.   w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do...
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa ogłosza pierwszy publiczny (pierwszy nieograniczony) przetarg ustny (licytację) na dzierżawę nieruchomości...
Przedmiotem dzierżawy jest nieruchomość z terenu: województwa małopolskiego, powiatu chrzanowskiego, gmina Trzebinia obręb Wodna. link do oferty na...
Wojewoda Małopolski zawiadamia o zamiarze wszczęcia postępowania w celu ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym,...
Na podstawie art.30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2019r. poz.506 ze zm.) i art.13 ust.1,...
Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w...
Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506 ze zmianami) oraz § 11h ust. 3...
Zobacz treść Obwieszczenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z dnia 23 marca 2020, znak WOOŚ.420.119.2019.AS5.45, w sprawie...
W związku z zaleceniami Ministerstwa Sprawiedliwości z dnia 12 marca 2020 r. (https://darmowapomocprawna.ms.gov.pl/pl/aktualnosci) oraz dalszą...