ZARZĄDZENIE 0050.14.2019 BURMISTRZA MIASTA TRZEBINI Z DNIA 10.01.2019 r.  w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do...
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Krakowie podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy z...
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Krakowie ogłasza publiczny nieograniczony przetarg ustny (licytację) na sprzedaż...
W ramach zadania inwestycyjnego mającego na celu przebudowę odcinka drogi gminnej publicznej ul. Leśnej w Psarach (odcinek biegnący od ulicy Cichej...
Zarządzenie Nr 0050.5.2019 Burmistrza Miasta Trzebini z dnia 03.01.2019 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w...
Zarządzenie Nr 0050.4.2019 Burmistrza Miasta Trzebini z dnia 03.01.2019 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w...
Zarządzenie Nr 0050.7.2019 Burmistrza Miasta Trzebini z dnia 03.01.2019 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w...
Zarządzenie Nr 0050.334.2018 Burmistrza Miasta Trzebini z dnia 29.11.2018 r. w sprawie: rozpatrzenia uwag złożonych do projektu miejscowego planu...
ZARZĄDZENIE NR 0050.335.2018 BURMISTRZA MIASTA TRZEBINI Z DNIA 29.11.2018 r.   w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do...
Zobacz treść wykazu nieruchomości, zawartego w zawiadomieniu KRA.WKUR.4240.78.2018.KCW.3 z 20.11.2018 r.
Obwieszczenie Wojewody Małopolskiego z dnia 19.11.2018 r. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie...
Zarządzenie Nr 0050.315.2018 Burmistrza Miasta Trzebini z dnia 08.11.2018 r.   w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych...
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa w Krakowie przekazuje wykaz nieruchomości na sprzedaż, będących w Zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa
ZARZĄDZENIE NR 0050.298.2018 BURMISTRZA MIASTA TRZEBINI Z DNIA 25.10.2018 r.   w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do...
WOJEWODA MAŁOPOLSKI zawiadamia, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek TAURON Dystrybucja S.A. w sprawie wydania decyzji o...
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U z 2018 r., poz. 994 z późn. zm.) oraz art. 13 ust....
OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA TRZEBINI z dnia 20.09.2018 r.   BURMISTRZ MIASTA TRZEBINI ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na...
Urząd Miasta w Trzebini informuje, że przyjmuje zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych ds. przeprowadzenia głosowania oraz...
OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA TRZEBINI o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru...