Ogłoszenia w sprawie wyborów

Pliki dla wyborców (niepełnosprawnych, w wieku 60+, udzielających pełnomocnictwa itp.)

Zgodnie z art. 53b § 1 Zamiar głosowania korespondencyjnego wyborca zgłasza komisarzowi wyborczemu:
Komisarz Wyborczy w Krakowie III Bartłomiej Migda Delegatura Krajowego Biura Wyborczego w Krakowie
Pl. Na Stawach 3, 30-107 Kraków
numery telefonów: 12 421 85 84, 12 421 85 77

 

Kandydaci na radnych/wójtów/burmistrzów - pliki do pobrania w formacie .pdf

Zgłoszenia kandydatów na radnych do rad powiatów:

 1. Zgłoszenie listy kandydatów na radnych
 2. Wykaz poparcia kandydatów na radnych
 3. Oświadczenie o wyrażeniu zgody zgody na kandydowanie
 4. Oświadczenie lustracyjne kandydatów na radnych
 5. Informacja o złożeniu oświadczenia lustracyjnego

Zgłoszenia kandydatów na radnych do sejmiku:

 1. Zgłoszenie listy kandydatów na radnych
 2. Lista popracia
 3. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na kandydowanie
 4. Oświadczenie lustracyjne
 5. Informacja o złożeniu oświadczenia lustracyjnegoInformacja o zasadach i sposobie zgłaszania list

Zgłoszenia kandydatów na radnych w gminach powyżej 20.000 mieszkańców:

 1. Zgłoszenie listy kandydatów na radnych w wyborach do Rady
 2. Lista poparcia kandydatów na radnych w wyborach do Rady
 3. Oświadczenie o wyrażeniu zgody zgody na kandydowanie w wyborach do Rady
 4. Oświadczenie lustracyjne kandydatów na radnych w wyborach do Rady
 5. Informacja o złożeniu oświadczenia lustracyjnego w wyborach do Rady
 6. Oświadczenie kandydata w wyborach do Rady
 7. Informacja o zasadach i sposobie zgłaszania list w wyborach do Rady

Zgłoszenia kandydatów na wójtów/burmistrzów/prezydentów miast

 1. Zgłoszenie kandydata na wójta/burmistrza/prezydenta miasta
 2. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na kandydowanie
 3. Oświadczenie lustracyjne
 4. Informacja o złożeniu oświadczenia lustracyjnego
 5. Informacja o zasadach i sposobie zgłaszania kandydatów

Lokale i komisje wyborcze

Urząd Miasta w Trzebini informuje, że w dniu 8 marca 2024 roku upływa termin zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

Zgłoszenia przyjmowane są  do dnia 8.03.2024 r. (tj. piątek)  wyłącznie w godzinach pracy Urzędu Miasta w Trzebini: od godz. 7.00 do godz. 13.00.