W dniu 8 marca 2010 r. w Poznaniu odbędzie się Kongres XX-lecia Samorządu Terytorialnego. Jego organizatorami jest sześć ogólnopolskich organizacji samorządowych, które w rocznicę uchwalenia przez Sejm RP ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie terytorialnym zapraszają wójtów, burmistrzów, prezydentów, starostów, marszałków, przewodniczących rad, komisji finansowych i komisji rewizyjnych, radnych, skarbników, sekretarzy do udziału w kongresie.

 

Program:

 

Centrum Kongresowe Międzynarodowych Targów Poznańskich (pawilon 15)

 

8 marca 2010 r. (poniedziałek)

 

12.00 - 15.00 (równolegle)   Zgromadzenie Ogólne Związku Gmin Wiejskich RP

Zgromadzenie Ogólne Związku Powiatów Polskich

Zgromadzenie Ogólne Związku Miast Polskich

Zgromadzenie Ogólne Związku Województw RP

Zgromadzenie Ogólne Unii Miasteczek Polskich

 

17.00 - 19.00    Otwarte Zgromadzenie wszystkich Związków

* podsumowanie 20.lecia:   Jan Olbrycht - przedstawiciel Związków;

* wystąpienia Premierów - reformatorów:   Tadeusz Mazowiecki, Jerzy Buzek;

* wystąpienia Gości oficjalnych;

* wręczenie nagród im. Franciszki Cegielskiej

* ewentualne wręczenie odznaczeń państwowych;

 

 

9 marca 2010 r. (wtorek)

 

 9.00 - 12.00 - równoległe panele dyskusyjne z udziałem:

- wójtów, burmistrzów, prezydentów, starostów, marszałków, przewodniczących

  rad, komisji finansowych i komisji rewizyjnych, radnych, skarbników, sekretarzy;

10:30 - 12:00 - Samorządowe Forum Kobiet.

 

Tematy paneli:

* finanse (inżynieria finansowa, pozyskiwanie środków na rozwój lokalny i regionalny);

* relacje miedzy radą i organem wykonawczym (funkcja kontrolna rad, absolutorium);

* e- administracja w Polsce (gdzie jesteśmy, dokąd zmierzamy);

* oświata (finansowanie, standardy a Karta Nauczyciela);

* ochrona środowiska (odpady komunalne, energetyka, infrastruktura).

 

12.00 - 14.00 Obrady plenarne - podsumowanie, przyjęcie stanowisk.

 

 

Więcej informacji - http://www.zmp.poznan.pl/