Gmina Trzebinia jest członkiem następujących stowarzyszeń i związków: