Nawet do 5 tys. zł dla Kół zarejestrowanych w ARiMR. Nabór wniosków trwa od 7 maja 2019 r.

informacja o dotacjach dla KGW

Rozporządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju, które weszło w życie z dniem 7 maja, mówi o tym, że pomoc będzie mogła być przyznawana Kołu raz w roku i trzeba będzie ją wykorzystać do 31 grudnia roku, w którym została przyznana.

 

Stawki pozostają bez zmian i są zależne od liczby członków w kole. Pieniądze wypłacać będzie ARiMR niezwłocznie po dniu wydania decyzji o przyznaniu pomocy. Wnioski będzie można złożyć nie później niż do 31 października.

 

Warunkiem otrzymania dotacji także w tym roku jest rozliczenie uprzednio uzyskanej pomocy. Będzie ona przyznawana do wyczerpania środków, a na  ten cel przeznaczono kwotę 40 mln zł.

 

Wniosek o przyznanie można znaleźć tutaj: https://www.arimr.gov.pl/aktualnosci/artykuly/pomoc-dla-kol-gospodyn-wiejskich-w-2019-r.html

 

Szczegółowe informacj:

 

Informacja przesłana przez Małopolski Oddział Regionalny Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa