Zakończyły się XXIII Dni Kultury Chrześcijańskiej. W trwającej dwa dni imprezie wzięło udział ponad 300 uczestników. Prócz Kół Gospodyń Wiejskich, swoje umiejętności artystyczne prezentowali również dzieci i młodzież.

 Dni Kultury Chrześcijańskiej

Konkurs wokalny zorganizowano w Sanktuarium Matki Bożej Opiekunki Rodzin Robotniczych w Płokach. Z uczestnikami wydarzenia spotkał się burmistrz Jarosław Okoczuk

"Błogosławiona [jest], która uwierzyła, że spełnią się słowa powiedziane Jej od Pana”. Wtedy rzekła Maryja:”Wielbi dusza moja Pana i raduje się duch mój w Bogu, moim zbawcy. Bo wejrzał na uniżenie Służebnicy swojej. Oto bowiem błogosławić mnie będą odtąd wszystkie pokolenia, gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny(...)” (Łk 1, 45-49)." Te słowa przyświecały tegorocznym uczestnikom XXIII Dni Kultury Chrześcijańskiej w Płokach. Impreza rozpoczęła się w piątek 20 maja przeglądem muzycznym Kół Gospodyń Wiejskich. Zaprezentowały one najpiękniejsze pieśni religijne. Następnie wszyscy uczestnicy wzięli udział w nabożeństwie majowym oraz mszy świętej.

Drugi dzień upłynął pod znakiem konkursów. Pierwszy z nich recytatorski zorganizowano w Domu Kultury w Płokach, natomiast drugi wokalny w Sanktuarium Matki Bożej Opiekunki Rodzin Robotniczych w Płokach.

W konkursie recytatorskim dzieci i młodzież prezentowała swoje umiejętności artystyczne w trzech kategoriach wiekowych. W pierwszej z nich (dzieci z klas szkół podstawowych I – III) jurorów zachwyciła Natalia Klimczyk, która zajęła pierwsze miejsce. W kategorii klas IV-VI pierwsze miejsce przypadło Kornelii Czechowskiej. Nie lada dylemat jurorzy mieli w najstarszej grupie, czyli z klas VII – VIII szkół podstawowych. Tu przyznali bowiem dwa pierwsze miejsca dla: Emilii Dyląg oraz Anny Barwa.

Jurorzy łatwego zadania nie mieli także w konkursie wokalnym. W kategorii z klas I - III szkół podstawowych swoim głosem jurorów i publiczność ujęła Gloria Brzózka. W kategorii klas IV – VI pierwsze miejsce otrzymał Natan Kendziorski, natomiast w najstarszej grupie zwyciężyła Kinga Krawczyk. W ostatniej kategorii, czyli śpiewie zespołowym zwyciężyła Schola z Płok, która podzieliła się z publicznością niesamowitą energią, czym zakończyli XXIII Dni Kultury Chrześcijańskiej w Płokach.