4 września Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo na Jurze” kolejny raz organizuje imprezę plenerową „Chrzanolandia zaprasza na … Ziemniaczysko pod Lipowcem”, prezentującą potencjał tradycji i kultury lokalnej. Przedsięwzięciu towarzyszyć będą koncerty, warsztaty rzemiosł, prezentacje, konkursy, gry oraz zabawy.

plakat ziemniaczysko
Organizatorzy zapraszają twórców ludowych, rzemieślników, rękodzielników, stowarzyszenia, fundacje, grupy nieformalne, koła łowieckie z terenu powiatu chrzanowskiego do udziału w imprezie poprzez wystawienie stoiska podczas imprezy. Miejsca wystawowe są udostępniane bezpłatnie (nie dotyczy stoisk gastronomicznych). Warunkiem zakwalifikowania stoiska jest zrealizowanie na nim dodatkowej atrakcji (np. warsztatów, degustacji, prelekcji).

Zainteresowani proszeni są o zapoznanie się z Regulaminem_Wystawcy.docx oraz wypełnienie formularza_zgłoszeniowego.docx, stanowiącego załącznik nr 1 „Deklaracji zgłoszeniowej stoiska”. Własnoręcznie podpisaną „Deklarację zgłoszeniową stoiska” należy przesłać mailowo na adres This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. lub za pośrednictwem poczty listem na adres: Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo na Jurze”, ul. Focha 3, 32-500 Chrzanów lub dostarczyć do naszego biura (II piętro, pokój nr 202).

Termin składania zgłoszeń upływa 12 sierpnia 2022 roku, o godz. 15:00 (liczy się data wpływu Deklaracji zgłoszeniowej stoiska).

Liczba stoisk ograniczona.

Więcej informacji pod numerem telefonu 32 720 65 02.

(zew)