W środę 7 listopada 2018 r. o godz. 9.00 w sali narad Biura Rady Miasta w Trzebini, ul. Rynek 18. odbędzie się LIII sesja nadzwyczajna Rady Miasta Trzebini.

sesja rady miasta

 

Porządek obrad sesji przedstawia się następująco :

 I. Otwarcie sesji.

II. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie:

  1. uchwała w sprawie przekazania środków finansowych na fundusz Wsparcia Policji na realizację zadania „Współuczestnictwo w zakupie radiowozu oznakowanego dla Komendy Powiatowej Policji w Chrzanowie”.

III. Zamknięcie sesji.