Dzieci, młodzież oraz mieszkańcy Myślachowic i okolicznych miejscowości, zainteresowani aktywnym uprawianiem sportu, będą mogli korzystać z nowiutkiej sali gimnastycznej i boiska wielofunkcyjnego.

 Obiekt na etapie budowy
Obiekt jeszcze na etapie budowy

 

W budynku o wymiarach 29,9 m na 17,7 m oraz powierzchni użytkowej wynoszącej ponad 884 m², znalazły się między innymi: boisko wielofunkcyjne (do siatkówki, koszykówki, piłki ręcznej oraz piłki nożnej), szatnie, umywalnie, pomieszczenia techniczne i magazyn. Zagospodarowano również teren wokół sali gimnastycznej, gdzie wykonano parking, drogi dojazdowe i chodniki oraz urządzono tzw. małą architekturę.

 

Realizację zadania rozpoczęto w 2016 r. na podstawie opracowanej w latach poprzednich dokumentacji, a zakończenie robót nastąpiło 15.09.2018 r. W dniu 22.10.2018 r. obiekt został przekazany do eksploatacji. Regulamin korzystania z obiektu zostanie dopiero opracowany.

 

Sala w Myślachowicach 1

Sala w Myślachowicach

Nowa sala w Myślachowicach

Sala w Myślachowicach - szatnie

Sala w Myślachowicach - schody i winda

Wartość całego przedsięwzięcia zamknęła się kwotą 2 940 780,53 zł, w tym roboty budowlano – montażowe wyniosły 2 841 785,93 zł. Gmina Trzebinia uzyskała na to zadanie dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (FRKF) w ramach Programu Rozwoju Szkolnej Infrastruktury Sportowej w kwocie 877 800,00 zł.

 

Ministerstwo sportu i turystyki - logo