Przypominamy numery kontaktowe do firm, odpowiadających za zimowe utrzymanie dróg w gminie Trzebinia.

odśnieżanie

Do końca tego roku za odśnieżanie dróg gminnych, powiatowych, drogi wojewódzkiej oraz krajowej przebiegających przez Trzebinię odpowiadają:

Drogi gminne, powiatowe, droga wojewódzka nr 791

  •  AVR sp. z o.o. Kraków, tel. 885 665 081

Droga krajowa nr 79

  • GDDKiA Rejon Kraków - Punkt Informacji Drogowej w Krakowie tel.: 12 412 16 44, 12 417 14 22,  600 800 610,
    całodobowy nr telefonu do wykonawcy odpowiedzialnego za zimowe utrzymanie: 727 554 456