W środę, 16 marca, rozpoczyna się proces rejestracji obywateli Ukrainy, którzy przekroczyli granicę od 24 lutego. W gminie Trzebinia rejestracja odbywać się będzie w Urzędzie Miasta, przy ul. Marszałka Piłsudskiego 14.

zdjęcie poglądowe
W pierwszych dniach rejestracji możliwe jest znaczne wydłużenie czasu oczekiwania na załatwienie sprawy, dlatego też, jeśli to tylko możliwe, prosimy o odłożenie wizyty na kolejne dni. Data złożenia wniosku nie wpływa na otrzymywaną pomoc.

Obywatele Ukrainy mogą się rejestrować od poniedziałku do piątku, w godzinach pracy Urzędu Miasta w Trzebini.

Obywatel Ukrainy uzyska numer PESEL, jeśli:

• jest obywatelem/obywatelką Ukrainy, lub
• jest obywatelem/obywatelką Ukrainy i ma Kartę Polaka, lub
• jest członkiem najbliższej rodziny obywatela/obywatelki Ukrainy, który/która ma Kartę Polaka, lub
• jest małżonkiem/małżonką obywatela/obywatelki Ukrainy, ale nie ma obywatelstwa ukraińskiego
oraz przybył/ła do Polski od dnia 24 lutego 2022 r. bezpośrednio z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi w tym kraju.

Dodatkowe informacje dostępne są na stronach internetowych RP: