Podajemy informacje związane z postępowaniem administracyjnym, prowadzonym na wniosek TAURON Wytwarzanie SA w Jaworznie, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Dostosowanie bloków nr 1 i 2 w Elektrowni Siersza w Trzebini do wykorzystywania paliw alternatywnych”.

 

Zdjęcie przedstawia widok z góry zabudowań Elektrowni Siersza

 

 

Przedsięwzięcie planowane jest do realizacji na działkach o nr ewidencyjnych: 549/18, 621/35, 621/50, 621/54, 621/55, 621/60, 621/61, 621/62, 621/68, 635/10, 764, położonych w jednostce ewidencyjnej Trzebinia – obszar wiejski, obręb Czyżówka.

 

Podajemy linki do Raportu o oddziaływaniu planowanego przedsięwzięcia na środowisko oraz do Obwieszczenia Burmistrza Miasta Trzebini o przystąpieniu do przeprowadzenia dla przedmiotowego przedsięwzięcia oceny oddziaływania na środowisko: https://bip.malopolska.pl/umtrzebinia,a,1411042,obwieszczenie-w-sprawie-oceny-oddzialywania-na-srodowisko-przedsiewziecia-pn-dostosowanie-blokow-nr-.html