Gmina Trzebinia brała udział w XXVIII Sportowym Turnieju Miast i Gmin 2022.

stmig

 

Sprawozdanie z przebiegu Sportowego Turnieju Miast i Gmin - plik xls.

 

Turniej rozgrywany był w ramach XIV Europejskiego Tygodnia Sportu dla Wszystkich, w terminie od 13 do 19 września 2022 r. na terenie całego kraju.

Organizatorem Europejskiego Tygodnia Sportu dla Wszystkich jest Krajowa Federacja Sportu dla Wszystkich przy finansowym wsparciu Ministerstwa Sportu i Turystyki. Regulamin Turnieju znajduje się na stronie: www.federacja.com.pl

„Sport dla wszystkich – zdrowie dla każdego” to hasło przewodnie tegorocznej edycji Turnieju. Naczelnym celem jest wzmożenie motywacji do wyjścia z domu i integracji wokół wydarzeń sportowo-rekreacyjnych całych rodzin.

Uczestnikami Turnieju mogą być dorośli, seniorzy, młodzież, dzieci będący mieszkańcami danego miasta lub gminy, a także osoby goszczące na danym terenie administracyjnym w okresie trwania imprezy.

Warunkiem zaliczenia uczestnictwa w Turnieju jest czynny udział w imprezach turniejowych, tj. wydarzeniach o charakterze sportowo-rekreacyjnym będących formą aktywności ruchowej:

- zorganizowanych specjalnie w ramach XIV Europejskiego Tygodnia dla Wszystkich - XXVIII Sportowego Turnieju Miast i Gmin,

- odbywających się w okresie od 13 do 19 września 2022 r,

- zorganizowanych przez miasto/gminę na własnym terenie administracyjnym.

Uczestnikami Turnieju zaliczanymi do liczby startujących, mogą być osoby biorące czynny i świadomy udział w imprezie turniejowej. Do startujących nie można zaliczać widzów. Osoba startująca w Turnieju może brać udział w wielu imprezach rekreacyjno- sportowych zorganizowanych na terenie tej samej miejscowości przez różnych organizatorów i każdorazowo mieć zaliczone uczestnictwo.

Burmistrz Miasta Trzebini Jarosław Okoczuk zaprasza do włączenia się w organizację Turnieju.

Zobacz kalendarz wydarzeń.