mapa
Od 28 grudnia 2022r. do 18 stycznia 2023r. przeprowadzone zostaną konsultacje projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu...

Ważna informacja
Projekt Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Trzebinia wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od...

Ważna informacja
W czwartek, 6 sierpnia, o godz. 17.00, w budynku remizy OSP w Bolęcinie rozpocznie się spotkanie konsultacyjne projektu miejscowego planu...

Burmistrz Miasta Trzebini informuje, że w związku z wprowadzeniem stanu epidemii, który powoduje ograniczenia w przemieszczaniu się oraz...

Grafika poglądowa - plakat
Zapraszamy do udziału w spotkaniu w sprawie opracowania planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Piły Kościeleckiej wraz z częścią obszaru...

Ważna informacja
Zapraszamy do udziału w spotkaniu w sprawie opracowania planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Piły Kościeleckiej wraz z częścią obszaru...

Niebawem rozpoczną się prace nad opracowaniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Kościeleckiej z częścią obszaru Młoszowej. Na...

Uchwała Nr XLVIII/630/VII/2018 Rady Miasta Trzebini z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania terenu po południowej...