Trzebińskie Centrum Administracyjne informuje, że od roku szkolnego 2021/2022 Ośrodek Pomocy Społecznej w Trzebini realizuje zadanie z zakresu...
W związku z Zarządzeniem Burmistrza Nr 0050.193.2019 z dnia 13.06.2019 r. w sprawie zasad zapewnienia transportu dzieci i uczniów niepełnosprawnych...
Pomoc uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach...
  Dowóz uczniów niepełnosprawnych Stypendium gminne Stypendium szkolne (socjalne) Wyprawka szkolna Zasiłek szkolny
Uchwała nr XXXI/283/VIII/2021 Rady Miasta Trzebini z dnia 28 stycznia 2021 roku w sprawie: przyjęcia „Lokalnego programu wspierania edukacji...
Trzebińskie Centrum Administracyjne informuje, że od roku szkolnego 2021/2022 Ośrodek Pomocy Społecznej w Trzebini realizuje zadanie z zakresu...
Podstawa prawna: 122 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 z późniejszymi...