Trzebińskie Centrum Administracyjne informuje, że od roku szkolnego 2021/2022 Ośrodek Pomocy Społecznej w Trzebini realizuje zadanie z zakresu...
W związku z Zarządzeniem Burmistrza Nr 0050.193.2019 z dnia 13.06.2019 r. w sprawie zasad zapewnienia transportu dzieci i uczniów niepełnosprawnych...
Pomoc uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach...
  Dowóz uczniów niepełnosprawnych Stypendium gminne Stypendium szkolne (socjalne) Wyprawka szkolna Zasiłek szkolny Zielona szkoła
dofinansowanie do wyjazdu na tzw. zieloną szkołę
Dofinansowanie zadania „Profilaktyka zdrowotna uczniów klas III szkół podstawowych" tzw. zielona szkoła Podstawa prawna: Zarządzenie Nr...
Uchwała nr XXXI/283/VIII/2021 Rady Miasta Trzebini z dnia 28 stycznia 2021 roku w sprawie: przyjęcia „Lokalnego programu wspierania edukacji...
Trzebińskie Centrum Administracyjne informuje, że od roku szkolnego 2021/2022 Ośrodek Pomocy Społecznej w Trzebini realizuje zadanie z zakresu...
Podstawa prawna: 122 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 z późniejszymi...