Trzebińskie Centrum Kultury - jednostka organizacyjna gminy Trzebinia
ul. Kościuszki 74,

32-540 Trzebinia
dyrektor Adam Potocki
tel. 32 61 21 602, 32 61 21 497
email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
http:// www.tck.trzebinia.pl