Muzeum Regionalne w Trzebini otwarto 25.09.2010 r. Wcześniej (od 1996 r.) funkcjonowało jako znacznie skromniejsze lokalowo Muzeum Ziemi Trzebińskiej. Początkowo eksponaty, zgromadzone przez Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Trzebińskiej "COR", wystawiano tylko w dwóch pomieszczeniach na terenie Dworu Zieleniewskich w Trzebini, jednak w 2004 r. władze Miasta Trzebini użyczyły Stowarzyszeniu obiekt dawnej łaźni górniczej na terenie nieczynnego szybu "Zbyszek" w Trzebini, gdzie wkrótce otwarto Stałą Wystawę Przemysłową.

Fragment wystawy sztandarów górniczych w muzeum

 

Budynek przy ul.  Grunwaldzkiej 1 - wraz z wydzielonym terenem, na którym znajduje się wieża szybowa oraz budynek z maszyną wyciągową - ostatecznie postanowiono przeznaczyć na siedzibę Muzeum Regionalnego w Trzebini, poświęconego historii rozwoju przemysłu w Trzebini.

W budynku przeprowadzono prace remontowe i w 2006 r. uruchomiono wystawę poświęconą tematyce 200-lecia tradycji górniczej na Ziemi Trzebińskiej. W następnych latach Stowarzyszenie pozyskiwało kolejne eksponaty, związane z historią naszego regionu, co pozwoliło na uruchomienie kolejnych sal ekspozycyjnych.

Fragment wystawy zabytków życia codziennego w XIX w.

Stałe ekspozycje:

  • Tradycje górnicze na Ziemi Trzebińskiej (mundury, sztandary, medale, oryginały i repliki lamp i sprzętu górniczego, modele urządzeń górniczych wykonanych przez absolwentów dawnego Technikum Górniczego w Chorzowie jako prace dyplomowe, część zabytkowych urządzeń, które znajdowały się w podziemnym muzeum zlikwidowanej Kopalni Węgla Kamiennego "Siersza" i inne)
  • Archiwalne fotografie związane z Trzebinią Włodzimierza Szembeka, Wiceministra Spraw Zagranicznych II Rzeczpospolitej 
  • Fragmenty ceramiki znalezione na zamku Lipowiec podczas prac wykopaliskowych
  • Szkoła Ludowa w Sierszy
  • Zbiory Szkolnej Izby Pamięci z dawnej Szkoły Podstawowej nr 1 w Trzebini
  • Historia Zakładów Metalurgicznych "Trzebinia" (rok 2016)

W Dworze Zieleniewskich (Trzebinia, ul. Marszałka Piłsudskiego 47a) został otwarty Oddział Judaistyczny tego muzeum. Można go zwiedzać od poniedziałku do piatku w czasie pracy działającego tu Trzebińskiego Centrum Kultury.

 Fragment ekspozycji przypinek, znaczków i medali z okresu PRL

 

Zbiory znajdujące się Dworze Zieleniewskich dostępne są każdego dnia po kontakcie z obsługą jednostki, natomiast ekspozycja w Muzeum Regionalnym na „Zbyszku" po uzgodnieniu telefonicznym terminu zwiedzania: tel. 692 116 959 (kierownik Muzeum Małgorzata Ropka) lub  tel. 698 526 924 (prezes  Stowarzyszenia Witold Siemek).

                                                                           Zapraszamy do współpracy

SMZT „COR"
Trzebinia ul. Grunwaldzka 132-540 Trzebinia
Prezes Witold Siemek

 

Adres: 32-540 Trzebinia, ul. Grunwaldzka 1
Strona www: profil Facebook

 Zachowane paradne mundury górnicze