Na podstawie art. 42ab ust.2 i art. 42b ust.1e ustawy z dnia 13 października 1995 r. - Prawo łowieckie (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1173). podaje się...
W dniu 1 stycznia 2018 r. weszła w życie ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2018r., poz. 2268 ze zm.), wprowadzająca istotne...
W związku z wejściem w życie od dnia 23 sierpnia 2018 r. zmiany ustawy – Prawo łowieckie oraz niektórych innych ustaw Burmistrz Miasta Trzebini...
Sprawozdawczość dotycząca opłat za korzystanie ze środowiska, opłaty produktowej oraz gospodarki odpadami. Zgodnie z art. 273 ustawy Prawo ochrony...
10.06.2020 r. W terminie od 1 września do 30 listopada 2020 r. na terenie całego kraju Główny Urząd statystyczny przeprowadzi Powszechny Spis...
Mieszkańcy Gminy Trzebinia, którzy zdecydują się zainstalować ekologiczne urządzenia grzewcze lub przydomowe oczyszczalnie ścieków o przepustowości...