Dokumenty prowadzonego postępowania administracyjnego w sprawie oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn. "Budowa Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych dla Małopolski Zachodniej" na działce nr 621/48 obręb Czyżówka, gmina Trzebinia

 

2.06.2011 r.

Zawiadomienie z dnia 2.06.2011 r. o wydaniu decyzji umarzającej postępowanie.

 

7.02.2011 r.

Obwieszczenie z dnia 3.02.2011 r. w sprawie uzupełnienia raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia pn. "Budowa Zakładu Termicznego Przekształcania odpadów komunalnych dla Małopolski Zachodniej, na działce nr 621/48 obręb nr 0002 Czyżówka, Gmina Trzebinia".

 

Raport oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn. "Budowa Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych dla Małopolski Zachodniej na działce nr 621/48, obręb nr 002 Czyżówka, Gmina Trzebinia" - tekst jednolity po uzupełnieniu Raportu zgodnie z pismem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie z dnia 18.01.2011 r., znak: OO.4242.1.15.2011.AK


17.09.2010 r.

Protokół z rozprawy administracyjnej otwartej dla społeczeństwa, zorganizowanej w dniu 6.09.2010 r.

 

13.08.2010 r.

Obwieszczenie z dnia 13.08.2010 r. o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. "Budowa Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych dla Małopolski Zachodniej"   na terenie działki nr 621/48 obręb Czyżówka, gmina Trzebinia

 

 

Załączniki złożone z wnioskiem o wydanie decyzji o śrowiskowych uwarunkowaniach: