Informacja dotycząca planowanej budowy Zakładu Górniczego KWK Mariola 1

i eksploatacji węgla kamiennego ze złoża „Siersza 2”

 

kopalnia 2016

 

W związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach w porozumieniu z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Krakowie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn. „Budowa Zakładu Górniczego KWK Mariola 1 i eksploatacja węgla kamiennego ze złoża „Siersza 2”, poniżej podajemy linki do publikowanych na stronach internetowych Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Katowicach Obwieszczeń w przedmiotowej sprawie:

 

 

Jednocześnie informujemy, że powyższe Obwieszczenia umieszczane są również w Biuletynie Informacji Publicznej tut. Urzędu, na stronie www.trzebinia.pl w zakładce obwieszczenia, ogłoszenia, zawiadomienia, a także na tablicy ogłoszeń przy Urzędzie Miasta Trzebini i tablicach ogłoszeń osiedli: Siersza, Energetyków, Gaj, Gaj Zacisze; są także przekazywane Przewodniczącym  Rad Osiedlowych.