W terminie od 1 września do 30 listopada 2020 r. na terenie całego kraju Główny Urząd statystyczny przeprowadzał Powszechny Spis Rolny. Bieżące informacje o spisie rolnym dostępne są na stronie internetowej: spisrolny.gov.pl

W tym roku zostanie przeprowadzony powszechny spis rolny

Spis rolny jest jedynym badaniem statystycznym, dostarczającym szerokiego zakresu informacji o gospodarstwach rolnych na wszystkich szczeblach podziału terytorialnego kraju. Dane ze spisu są wykorzystywane do oceny zastosowanych i kreowania nowych narzędzi Wspólnej Polityki Rolnej.


Udział w nim jest obowiązkowy (co wynika z ustawy o Powszechnym Spisie Rolnym).

Podstawową metodą realizacji spisu powszechnego jest samospis internetowy, który odbywał się 1 września br. do 30 listopada br.

Każdy rolnik mógł dokonać spisu we własnym domu, na własnym urządzeniu mającym połączenie z Internetem, za pośrednictwem interaktywnej aplikacji, dostępnej na stronie internetowej Głównego Urzędu Statystycznego: https://spisrolny.gov.pl lub bezpośrednio pod adresem https://psr2020.spis.gov.pl