W Gminie Trzebinia działa Punkt Informacyjno-Konsultacyjny Programu „Czyste Powietrze” (na podstawie porozumienia z WFOŚiGW w Krakowie). Ekodoradcy służą pomocą mieszkańcom m.in. przy wypełnianiu wniosków do Funduszu o dofinansowanie działań termomodernizacyjnych oraz o rozliczenie inwestycji.

czyste powietrze grafika poglądowa

W gminie Trzebinia zatrudnionych jest dwóch ekodoradców:

  • Marcin Głowacz: tel. 32 7111 028, ul. Narutowicza 10, III piętro, pokój nr 32,
    email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • Katarzyna Pietruszkiewicz: tel. 32 7111 028, ul. Narutowicza 10, III piętro, pokój nr 32,
    email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

W ramach Programu „Czyste Powietrze” (stan na dzień 30.06.2023 r.):

  • liczba złożonych wniosków o dofinansowanie: 840
  • liczba zrealizowanych przedsięwzięć: 350
  • sumaryczna kwota wypłaconych dotacji: 4 998 710,12 zł

 

Link do Programu: https://www.wfos.krakow.pl/czyste-powietrze/

 

Zobacz wyniki aktualnych pomiarów jakości powietrza w Trzebini

UWAGA: linki otwierają się w nowym oknie

 logo inspektoratu w Krakowie

Wyniki pomiarów ze stacji w Trzebini na stronie GIOŚ w Krakowie

Logo strony "Małopolska w dobrej atmosferze"

Wyniki pomiarów, zamieszczone na stronie http://powietrze.malopolska.pl/prognozy/

Logo projektu Airly

Wyniki pomiarów z sieci sensorów w Trzebini, dostępne na stronie Airly.eu