LGD partnerstwo na Jurze -  logo
Zachęcamy do wypełnienia ankiety oraz zgłaszania pomysłów na propozycję realizacji projektów na terenie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania...

Aktualizacja (3.03.2023) Stowarzyszenie „Aglomeracja Chrzanowska” wraz z partnerskimi samorządami wchodzącymi w skład Stowarzyszenia tj. gminami...
Statut Gminy Trzebinia zamieszczony jest na stronie Biuletynu Informacji Publicznej [zobacz plik przygotowany w formacie .pdf]
Dokumenty o znaczeniu startegicznym oraz przyjęte plany: Strategia Rozwoju Gminy Trzebinia na lata 2014-2020 (Załącznik do Uchwały nr...