LGD partnerstwo na Jurze -  logo
Zachęcamy do zapoznania się z opracowywanym dokumentem i zgłaszania uwag do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Partnerstwo na Jurze".

Aktualizacja (3.03.2023) Stowarzyszenie „Aglomeracja Chrzanowska” wraz z partnerskimi samorządami wchodzącymi w skład Stowarzyszenia tj. gminami...
Statut Gminy Trzebinia zamieszczony jest na stronie Biuletynu Informacji Publicznej [zobacz plik przygotowany w formacie .pdf]
Dokumenty o znaczeniu startegicznym oraz przyjęte plany: Strategia Rozwoju Gminy Trzebinia na lata 2014-2020 (Załącznik do Uchwały nr...