Gmina Trzebinia realizuje projekt grantowy „Cyfrowa Gmina” dofinansowany z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi...
Beneficjent: Gmina Trzebinia Cel operacji: Utworzenie ścieżki edukacyjnej stanowiącej infrastrukturę turystyczno - rekreacyjną  dla...
Projekt aktualnie realizowany przez Gminę z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 – 2020. „Zagospodarowanie terenu przy Domu Kultury w...
  Zdalna Szkoła+ w Gminie Trzebinia   Realizacja Projektu: Zdalna Szkoła+ w Gminie Trzebinia Gmina Trzebinia realizuje projekt...
Gmina Trzebinia realizuje projekt grantowy pn. Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego. Celem...
Projekt budowy rurociągu
  23.11.2022 r. Zawiadomienie o zakończeniu robót budowlanych i terminie komisyjnego opisania stanu zagospodarowania nieruchomości po...
  Projekt „Wspieranie kompetencji kluczowych w gimnazjach i szkołach podstawowych gminy Trzebinia” Nr projektu...

Rok 2020 Z myślą o pieszych i rowerzystach - utwardzone pobocze w Psarach i plan przebudowy chodników przy ul. Słowackiego Nowy asfalt na ul....
  Projekt współfinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020,Oś 2 Cyfrowa...
fot. Małopolska Sieci Szerokopasmowa w gminie Trzebinia - techniczny węzeł dostępowy w Czyżówce fot. Małopolska Sieć Szerokopasmowa w gminie...
  Zagospodarowanie centrum Sołectwa „Nowsie” w Bolęcinie     Przedmiot projektu: Zakres rzeczowy projektu obejmuje: wykonanie...
  Remont pomieszczeń w Domu Kultury w Karniowicach wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu   Przedmiot projektu: Zakres rzeczowy...