PROGRAM OSŁONOWY „POSIŁEK W SZKOLE I W DOMU” na lata 2019 – 2023 został uchwalony w dniu 28 grudnia 2018 roku przez Radę Miasta Trzebini. Program...

Projekt współfinansowany ze środków Województwa Małopolskiego na realizację prac budowlano – remontowych w remizach strażackich w 2020...
Dofinansowanie wojewódzkie - logo Małopolski i Gminy Trzebinia
Inwestycja zrealizowana w 2020 r. przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego w ramach projektu„Małopolska infrastruktura rekreacyjno -...
Realizacja projektu "Rozbudowa ul. Dworcowej w Trzebini - Etap II na 2 odcinkach: od km 1+238,25 do km 1+624,04 oraz od km 1+734,30 do km...