Dofinansowanie projektu ze środków wojewódzkich - loga beneficjentów

Projekt współfinansowany ze środków Województwa Małopolskiego na realizację prac budowlano – remontowych w remizach strażackich w 2020 r.

„Wymiana pokrycia dachowego na wyższej części budynku ochotniczej straży pożarnej w Płokach”

Dofinansowanie 25 515,00 zł
Wartość inwestycji 121 036,49

Cel projektu:

Poprawa warunków działalności operacyjnej jednostki OSP w Płokach poprzez wymianę pokrycia dachowego na wyższej części budynku.

Zakres wykonanych prac:

Wymiana pokrycia dachowego (273 m²), demontaż poszycia i obróbek blacharskich, częściowe docieplenie stropu, zerwanie ołacenia dachu i wykonanie pełnego deskowania, wykonanie pokrycia z blachy płaskiej na rąbek stojący, wykonanie nowych obróbek, rynien i rur spustowych, wykonanie instalacji odgromowej.

 

Zadanie zrealizowano w listopadzie 2020 r.