Realizacja prac w ramach rewitalizacji Miasta Trzebinia

Budowa nowoczesnego, dwupoziomowego zespołu parkingowego na niezagospodarowanej działce przy ulicy Młoszowskiej (obok budynku Usług Komunalnych „Trzebinia"). Zaplanowano 117 miejsc parkingowych (miejsca postojowe na terenie - 10 stanowisk oraz parking dwupoziomowy otwarty z 107 stanowiskami). Projektowana inwestycja będzie w pełni dostępna dla osób niepełnosprawnych - zaplanowano miejsca postojowe dla osób na wózkach inwalidzkich i sanitariaty przystosowane do korzystania dla tych osób.

W ramach tego zadania zbudowano również:

 • budynek socjalny, w którym umiejscowione zostaną nowe szalety miejskie,
 • drogi dojazdowe i chodniki dla pieszych. Projektowany jest nowy układ komunikacyjny, który będzie obsługiwał zespół parkingowy oraz niezależna ulica w części południowej, która będzie przedłużeniem istniejącej ulicy Handlowej. Dojazd na górny poziom parkingu projektowany jest na nasypie.
 • zagospodarowano otoczenie parkingu: na terenie wokół garażu zaprojektowano zieleń wysoką, krzewy i trawniki oraz ławki parkowe. Na części elewacji budynku zostaną wprowadzone pnącza, które mają za zadanie „wtopić" budynek w krajobraz.

Zakres prac w ramach przebudowy płyty Rynku:

 • przebudowano sieci podziemne (wodna, gazowa, kanalizacyjna, energetyczna, oświetleniowa, teletechniczna),
 • przebudowano płytę Rynku,
 • zbudowano tzw. Bramę Miejską od strony Ronda Solidarności,
 • na płycie Rynku powstała nowa fontanna i multimedialna wieża zegarowa,
 • wykonano drogi dojazdowe i ciągi piesze,
 • powstało nowe oświetlenie wraz iluminacjami obiektów,
 • gruntownie przebudowano przebiegający przez Rynek 120 metrowy odcinek drogi wojewódzkiej nr 791,
 • wykonane zostaną elementy małej architektury (murki, siedziska, schody terenowe, podesty, kwietniki i ciek wodny).
 • uzupełnieniem wymienionych prac będzie nowe ukształtowanie zieleni na Rynku.

Renowacja budynków komunalnych przy Rynku

Zaplanowane prace objęły m.in.:

 • wymianę stolarki (okna, drzwi),
 • ocieplenie obiektów,
 • wykonanie nowych elewacji,
 • w przypadku kamienicy Rynek 3 wymianę pokrycia dachowego.

Budowa dwóch nowych budynków przy Rynku

 • Pierwszy budynek powstał w pobliżu siedziby Banku PEKAO SA i planowano, że będzie miał charakter administracyjno-usługowy. Ostateczne zakończenie jego budowy i oddanie do użytku zaplanowano na sierpień 2011 roku. Koszt budowy został oszacowany na niecałe 2,2 mln zł.
 • Drugi budynek o charakterze mieszkalno-usługowym został wzniesiony w południowo-wschodniej części Rynku (w miejscu pawilonu handlowego „Społem").

Rysunki obiektów przeznaczonych do rewitalizacji oraz projekty nowych elementów zagospodarowania centrum wykonała firma Arkona - Usługi Projektowo-Budowlane z Bytomia.