Projekt „Edukacja ekologiczna - bramą do zdrowego życia” realizowany jest w ramach programu
„Uczenie się przez całe życie” Comenius PARTNERSKIE PROJEKTY REGIO

 

EU flag LLP PL-01Partnerami projektu ze strony polskiej są:
1. Gmina Trzebinia – Urząd Miasta w Trzebini
2. Szkoła Podstawowa nr 6 w Trzebini
3. Uczniowski Klub Sportowy „Szóstka” w Trzebini

oraz ze strony tureckiej:
1. Mugla Il Milli Egitim Mudurlungu
2. Cumhuriyet Ilkogretim Okulu
3. Kavaklidere Ilce Milli Egitim Mudurlungu
 

 

Całkowita kwota projektu wynosi 38 655,39 EUR w tym przyznane dofinansowanie 34 151,64 EUR.

Termin realizacji projektu to 1.10.2012 – 31.07.2014 r.

W ramach projektu planowane są następujące działania:

 • segregacja odpadów w szkole (butelki plastikowe, papier, baterie, komórki, szkło, puszki aluminiowe),
 • akcja Sprzątania Świata – sprzątanie najbliższej okolicy przy szkole,
 • organizacja wycieczki szkolnej na składowisko odpadów w Balinie,
 • wystawa fotografii - „Nielegalne wysypiska – wpływ na środowisko”,
 • edukacja ekologiczna w szkole,
 • przeprowadzenie warsztatów dla dorosłych na temat edukacji ekologicznej oraz seminarium na temat nielegalnych wysypisk i wpływu przemysłu na środowisko i zdrowie mieszkańców gminy,
 • ankieta – opinie na temat ochrony środowiska, w szczególności dotyczące segregacji odpadów,
 • organizacja warsztatów dla dzieci i dorosłych dotyczących „Edukacji ekologicznejw szkołach”
 • organizacja dni Eko – edukacji – wystawy prac uczniów, warsztaty dla uczniów, happening Eko – szkoła,
 • kampania informacyjna – Eko – szkoła w Gaju
 • organizacja lekcji terenowej dla uczniów dotyczącej produkowania energii odnawialnej z odpadów  (na przykładzie elektrowni Siersza oraz składowiska w Balinie),
 • wystawa prac uczniów – modele odnawialnych źródeł energii, plakaty, rysunki itp.,
 • organizacja Dnia Ziemi – spektakl ekologiczny dla społeczności.


W trakcie trwania projektu „Edukacja ekologiczna - bramą do zdrowego życia” powstanąm.in. ulotki w trzech językach (polskim, tureckim i angielskim), opracowany zostanie film wideo, który zostanie rozpowszechniony w obu regionach, zostanie przygotowana i opublikowana gazetka, która zostanie przekazana innym szkołom. Ponadto partnerzy projektu spotykać się będą między sobą i wymieniać doświadczenia z realizowanych zadań. Spotkania odbywać się będą zarówno w Polsce jak i w Turcji.