frse comenius

Partnerami projektu ze strony polskiej są:

 • Gmina Trzebinia - Urząd Miasta w Trzebini
 • Gimnazjum Nr 1 w Trzebini
 • Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Chrzanowie

Ze strony niemieckiej

 • Urząd Gminy w Bönen
 • Pestalozzihaupschule Bönen
 • Gesundheitsamt Powiat Unna

 

Całkowita kwota projektu: 49 995,00 EURO w tym przyznane dofinansowanie 42 496,25 EURO 

Termin realizacji: od 1.08.2013 r. do 31.07.2015 r.

 

W ramach realizacji projektu planowane są następujące działania:

- zorganizowanie akcji:

 • „Owocowy dzień”
 • „Podziel się kanapką”
 • „Dzień bez fast foodów”
 • „Dzień walki z głodem”
 • „Dzień jogurtowy”

- przeprowadzenie warsztatów z:

 • dietetykiem nt.  zasad zdrowego żywienia, prawidłowego rozkładu posiłków, roli podstawowych  składników odżywczych i ich kaloryczności oraz ich wpływ na człowieka
 • pracownikiem Sanepidu nt.  kształtowania postawy świadomego konsumenta
 • kosmetyczką nt. wpływu zdrowego odżywiania na wygląd skóry, doboru kosmetyków  do rodzaju skóry
 • lekarzem  nt. chorób układu pokarmowego oraz wpływu odżywiania na kondycję zdrowotną człowieka
 • psychologiem nt. psychicznego podłoża chorób związanych z niewłaściwym odżywianiem tj. bulimia, anoreksja, otyłość
 • stomatologiem nt. konieczności dbania o higienę jamy ustnej

- zorganizowanie wyjazdu:

 • do Krakowskiego Wodnego Parku Rozrywki
 • w góry na narty

- zorganizowanie i przeprowadzenie:

 • aerobiku dla młodzieży i dorosłych
 • biegów porannych
 • ”Pokoleniowego biegu po zdrowie”

- przygotowanie i inscenizacja bajki pt. „Na straganie” Jana Brzechwy w trzebińskim przedszkolu

- przeprowadzenie szkolenia z pierwszej pomocy przedmedycznej.

- opracowanie przepisów  na potrawy regionalne w  elektronicznej

 

Ponadto ze środków projektu zakupione zostaną:

- tablica interaktywna

- szafa chłodnicza

- pomoce  do nauki języka niemieckiego.

 

SPRAWOZDANIA:

 

Projekt „Zdrowa żywność i aktywność  inwestycją w przyszłość”
realizowany jest w ramach programu „Uczenie się przez całe życie”
Comenius  PARTNERSKIE PROJEKTY REGIO