Znak graficzny Funduszu Dróg Samorządowych

Dofinansowano ze środków Państwowego Funduszu Celowego
FUNDUSZ DRÓG SAMORZĄDOWYCH
„Rozbudowa ul. Dworcowej w Trzebini - Etap II na 2 odcinkach: od km 1+238,25 do km 1+624,04 oraz od km 1+734,30 do km 1+951,27, Gmina Trzebinia”

 

Dofinansowanie 1 101 454,00 zł
Całkowita wartość inwestycji 2 262 846,81 zł

Stan aktualny:

Zadanie zostało zrealizowane i oddane do użytkowania - w dniu 24.12.2020 r.

dworcowa 1.10.21

dworcowa2 1.10.21

dworcowa3 1.10.21

dworcowa4 1.10.21

Cel projektu:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i parametrów technicznych lokalnej sieci drogowej oraz zwiększenie atrakcyjności i dostępności terenów inwestycyjnych w Gminie Trzebinia.

Planowane efekty:

Przebudowa 0,603 km drogi gminnej obejmującej budowę chodnika oraz oświetlenia wraz z przebudową kanalizacji deszczowej, wodociągu i teletechniki.

Elementy i rodzaj robót budowlanych oraz termin zakończenia realizacji (miesiąc, rok)

  • Przebudowa drogi XI 2020
  • Kanalizacja deszczowa X 2020
  • Przebudowa wodociągu VIII 2020
  • Oświetlenie XI 2020
  • Przebudowa teletechniki IX 2020

 Zdjęcia z okresu VII - XI 2020 r., obrazujące przebieg prac w terenie:

Remont ul Dworcowej 2020_1

remont ul Dworcowej 2020 2

remont ul Dworcowej 2020 3

remont ul Dworcowej 2020 4

remont ul Dworcowej 2020 5

remont ul Dworcowej 2020 6

remont ul Dworcowej 2020 7

remont ul Dworcowej 2020 8

remont ul Dworcowej 2020 9

remont ul Dworcowej 2020 10