Przedmiot projektu:

Przedmiotem projektu jest utworzenie 34 punktów informacji turystycznej w całej Małopolsce, których zadaniem jest kompleksowe informowanie turystów na temat atrakcji turystycznych wartych odwiedzenia w danej miejscowości i w całej Małopolsce. Jeden z 34 tego typu punktów, usytuowany jest w trzebińskim „Sokole” mieszczącym się przy ul. Kościuszki 74. W ramach przedmiotowego projektu punkt został zaopatrzony w:

- meble i elementy aranżacyjne;

- sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem;

- sprzęt telekomunikacyjny i kserokopiarki;

- znaki informacyjne typu D-34.

 

 

Termin realizacji projektu:

2009-2012

 

 

Instytucja dofinansująca:

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013

Oś priorytetowa 3. Turystyka i przemysł kulturowy

Działanie 3.1. Rozwój infrastruktury turystycznej

Schemat A. Budowa Regionalnego Systemu Informacji Turystycznej

 

 

Wartość inwestycji:

38 813,97 zł

 

 

Wartość dofinansowania:

38 565,72 zł

 

 

Beneficjent:
Gmina Trzebinia.

Liderem projektu jest Województwo Małopolskie, a partnerami oprócz Gminy Trzebinia 24 gminy i powiaty z terenu Małopolski.

 

 

Cel projektu:

Celem projektu jest podniesienie konkurencyjności turystycznej regionu poprzez zbudowanie regionalnego, zintegrowanego systemu informacji turystycznej w części analogowej, cyfrowej i zarządczej. 

 

 

Małopolski System Informacji turystycznej (MSIT) w Trzebini

 

 

 

Małopolski System Informacji Turystycznej (MSIT) w Trzebini

 

 -