W roku szkolnym 2011/2012 Gimnazjum nr 1 w Trzebini rozpoczęło realizację międzynarodowego projektu w ramach programu Comenius – Partnerskie Projekty Szkół. Główne cele programu Comenius to:

  • rozwijanie wśród młodzieży i kadry nauczycielskiej wiedzy o różnorodności kultur i języków europejskich oraz zrozumienia jej wartości;
  • pomaganie młodym ludziom w nabyciu podstawowych umiejętności i kompetencji życiowych niezbędnych dla rozwoju osobistego, przyszłego zatrudnienia i aktywnego obywatelstwa europejskiego.

Nasz projekt nosi nazwę DIFFERENT BODY LANGUAGES AND GESTURES OF DIFFERENT COUNTRIES (MOWA CIAŁA I GESTÓW W INNYCH KRAJACH) i realizowany jest w terminie od września 2011 do czerwca 2013 we współpracy ze szkołami z Wielkiej Brytanii, Włoch i Hiszpanii.

 

Tematyka projektu zakłada uświadomienie roli komunikacji niewerbalnej w codziennym życiu; ukazanie, jak wiele można przekazać poprzez wyraz twarzy, kontakt wzrokowy, ton głosu czy uścisk dłoni. Ponieważ  ten sam gest czy ruch może oznaczać coś zupełnie innego w różnych kulturach, ważne jest zapoznanie się z odpowiednim kanonem zachowań i gestykulacji przyjętym w danym kraju, by uniknąć nieporozumień. Jest to szczególnie istotne, gdy podróżujemy i spotykamy ludzi innych narodowości.

 

Uczestnicy projektu mają okazję spotkania się z przedstawicielami partnerskich szkół oraz możliwość wzajemnej wymiany doświadczeń i informacji;  biorą udział w rozmaitych działaniach i konkursach odbywających się jednocześnie we wszystkich szkołach zaangażowanych w projekt. Poznają różne rodzaje zachowań i reakcji w określonych sytuacjach, przedstawią też polskie elementy komunikacji niewerbalnej. Ponieważ językiem komunikacji z zagranicznymi szkołami jest angielski, uczniowie mogą doskonalić jego znajomość w rozmowach bezpośrednich lub przez Internet. Podczas realizacji projektu piszą artykuły, przygotowują prezentacje, dialogi, scenki i przedstawienia związane z tematem, piszą pamiętniki dokumentujące wszelkie doświadczenia i  wrażenia, a także ilustrują odpowiednie treści poprzez rysunek, fotografię czy film. Wzbogacają również swoją wiedzę o różnorodne informacje na temat Wielkiej Brytanii, Włoch i Hiszpanii.

 

W dniach od 9 do 13 listopada 2011 anglistki z naszego gimnazjum pani Magdalena Dudek i pani Małgorzata Mardyła-Witkowska gościły w jednym z naszych krajów partnerskich, będącym jednocześnie gospodarzem projektu. Chodzi o Włochy, a konkretnie o Mussolente koło Wenecji.

 

mussolente

 

W programie wizyty znalazły się przed wszystkim odwiedziny we włoskich szkołach. Tamtejsi uczniowie zarówno ze szkół podstawowych, jak i szkoły średniej przygotowali międzynarodowy apel i zaprezentowali swoje talenty aktorskie i muzyczne. Wszystko osnute było wokół tematu „Mowa ciała i gestów w innych krajach”. Mieliśmy okazję poznać strukturę szkolnictwa włoskiego ze szczególnym uwzględnieniem organizacji bazy dydaktycznej oraz zaplecza. Podczas oficjalnego spotkania ustalono także kierunki działań na przyszłość oraz podjęte zostały decyzje dotyczące  terminów kolejnych wizyt w krajach partnerskich – w Wielkiej Brytanii i Hiszpanii.

 

W dniach 14-18 marca 2012, uczniowie i nauczyciele z naszego gimnazjum odwiedzili angielskie miasto PETERBOROUGH i byli gośćmi szkoły partnerskiej ARTHUR MELLOWS VILLAGE COLLEGE. Podczas wyprawy do Wielkiej Brytanii mieliśmy możliwość:

  • spotkania z przedstawicielami szkół partnerskich z Anglii, Hiszpanii i Włoch;
  • zapoznania się z organizacją szkół w Peterborough i Northborough;
  • obserwacji lekcji i uczestniczenia we wspólnych zajęciach, spotkaniach, posiłkach i wycieczkach;
  • zwiedzania Londynu, Stamford, Burghley, Northborough i Peterborough;
  • doskonalenia znajomości języka angielskiego i zbierania nowych wrażeń;

Peterborough

 

photo190

 

W dniu 27 kwietnia 2012, w ramach obchodów COMENIUS WEEK w naszym gimnazjum odbyło się podsumowanie dotychczasowych działań zrealizowanych w ramach powyższego projektu. Przedstawiono prezentacje przygotowane przez uczestników wyjazdów, a także dzielono się osobistymi wrażeniami i doświadczeniami. Omówiono też dalsze plany związane z projektem.

 

photo046

 

Warto wspomnieć, że w październiku będziemy gościć delegacje uczniów i nauczycieli ze szkół partnerskich, na których przybycie już się przygotowujemy. Mamy nadzieję, że Anglikom, Hiszpanom i Włochom spodoba się w Polsce!

 

Wszystkich zainteresowanych projektem zapraszamy na facebook:

Different body languages and gestures of different countries