PRZEDMIOT PROJEKTU:
Przedmiotem inwestycji jest zagospodarowanie placu w centrum wsi poprzez budowę:
- w południowo-wschodniej części wejścia na plac wraz z przystankiem rowerowym (dwoma basztami typu altana i miejscami postojowymi dla rowerów)
- w południowej części będzie plac zabaw i ćwiczeń
- teren placu będzie ogrodzony
- dopełnieniem całości inwestycji będą elementy małej architektury (ławki do siedzenia, kosz na śmieci, tablica informacyjna) oraz zieleń.

TERMIN REALIZACJI PROJEKTU:
2012

INSTYTUCJA DOFINANSUJĄCA:
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
- Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
- Oś 3: Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej
- Działanie: Odnowa i rozwój wsi

WARTOŚĆ PROJEKTU:
338 507,59 zł

WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROLNEGO NA RZECZ ROZWOJU OBSZRÓW WIEJSKICH:
137 604,00 zł

BENEFICJENT:
Gmina Trzebinia

CEL PROJEKTU:
Podniesienie standardu życia mieszkańców wsi Młoszowa poprzez zapewnienie wzrostu standardu infrastruktury publicznej dla rozwijania żywotności społeczno - kulturowej wsi Młoszowa oraz podniesienie atrakcyjności rekreacyjno - wypoczynkowej i turystycznej.