W okresie od października 2013 roku do sierpnia 2013 roku w Wiejskim Domu Kultury w Psarach realizowany jest projekt z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 pod tytułem:

"Utworzenie w Wiejskim Domu Kultury w Psarach Pracowni i Galerii Rękodzieła Artystycznego oraz Pracowni Teatralnej poprzez odnowienie sal i ich wyposażenie. Prowadzenie warsztatów artystycznych i teatralnych na bazie nowo utworzonych specjalistycznych pracowni."

PSARY EFRROW

 

Całkowity koszt realizacji projektu to 31.111,41 zł.

Dofinansowanie z EFRROW wynosi 19.673,41 zł.
 
Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z tego projektu:  http://foto.tck.trzebinia.pl/WDK-Psary/2013/Utworzenie-pracowni-i-galerii-artystycznej-i-sali-wietlicowej---Projekt-wsp-finansowany-z-EFRROW