Przedmiot projektu:

Rajd miał za zadanie przede wszystkim stworzenie warunków dla społeczności lokalnej do aktywnego wypoczynku i czynnego zagospodarowania czasu wolnego, a także uczestnictwa w imprezie kulturalnej adresowanej do każdej grupy wiekowej mieszkańców Gminy Trzebinia i okolicznych miejscowości. Ponadto realizacja operacji wiązała się z promocją walorów turystycznych i przyrodniczych Gminy Trzebinia, w szczególności Puszczy Dulowskiej oraz Zespołu Pałacowo-Parkowego w Młoszowej wraz z usytuowanym wokół 17-hektarowym parkiem ze starym drzewostanem.

 

W rajdzie wzięli udział głównie rowerzyści z Gminy Trzebinia i okolicznych miejscowości: Chrzanowa, Alwerni, Babic, Libiąża, Krzeszowic, Krakowa, Wieliczki, Tarnowa, Jaworzna, Sosnowca, Mysłowic, Katowic, Gliwic, Dąbrowy Górniczej, Siemianowic, Tychów, Gorlic i wielu innych miast. Organizator zapewnił uczestnikom imprezy w ramach projektu: ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków, dowóz i odwóz wszystkich chętnych oraz transport sprzętu rowerowego na trasie Kraków – Młoszowa, Młoszowa – Kraków, gorący posiłek, wodę mineralną, smycz reklamową, znaczek pamiątkowy (tzw. button), opiekę medyczną i ratowniczą oraz informację o trasie rajdu z mapką zawartą w ulotce promocyjnej. Projekt został zrealizowany przy współpracy z Radą Sołecką w Młoszowej, Komendą Powiatową Policji w Chrzanowie, Ochotniczą Strażą Pożarną w Młoszowej, a także ze Starostwem Powiatowym w Chrzanowie, Trzebińskim Centrum Kultury, Związkiem Harcerstwa Polskiego Komendą Hufca w Trzebini, Polskim Towarzystwem Turystyczno Krajoznawczym Oddział Krakowski, Towarzystwem Krzewienia Kultury Fizycznej w Krakowie oraz Maltańską Służbą Medyczną - Oddział Chrzanów.

 W Rajdzie wzięło udział 968 osóbOkres realizacji projektu:
Projekt pn. „X Jubileuszowy Rajd Rowerowy Kraków – Trzebinia - promocja lokalnych walorów Gminy Trzebinia” został zrealizowany w dniu 11 maja 2013 r.Instytucja dofinansująca:
Projekt uzyskał dofinansowanie z Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, oś 4 LEADER, działanie 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju z zakresu małych projektów


Wartość projektu:
54 065,24 zł, w tym dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w wysokości: 24 968,97 zł.

 

Beneficjent:
Gmina TrzebiniaCel projektu:
Umożliwienie społeczności lokalnej uczestnictwa w wydarzeniach sportowo-rekreacyjnych i kulturalnych poprzez organizację X Jubileuszowego Rekreacyjnego Rajdu Rowerowego Kraków - Trzebinia.loga mloszowa11

Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 LEADER, działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju z zakresu małych projektów
Opracowanie: Urząd Miasta w Trzebini, Wydział Inicjatyw Gospodarczych i Promocji
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Instytucja Zarządzająca PROW na lata 2007-2013: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi